Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Sądy powszechne
Adres:
ul. Okrzei 4,97-400 Bełchatów
Kontakt:
Telefon: (44) 632 21 77
Fax: (44) 632 21 77 wew. 115
Prezes sądu: (44) 632 21 77 wew. 182
Email:
sekretariat@belchatow.sr.gov.pl
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:
Poniedziałek : 7.30 - 18.00
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30
Numery kont bankowych:
Dochody budżetowe (opłaty sądowe od wniosków, wpisy, apelacje, koszty sądowe, grzywny, odpisy postanowień i wyroków):
NBP O/O w Łodzi
05 1010 1371 0026 0022 3100 0000

Zaliczki sądowe (zaliczki na wydatki biegłych sądowych, tłumaczy, kuratorów, czynności sądowe):
NBP O/O w Łodzi
42 1010 1371 0026 0013 9800 0000

Sumy depozytowe (zajęcia mienia, poręczenia majątkowe, wadia, depozyty sądowe):
NBP O/O w Łodzi
91 1010 1371 0026 0013 9120 0000
Nadrzędny sąd apelacyjny:
Nadrzędny sąd okręgowy:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Lista wydziałów:
Rozwiń
I Wydział Cywilny
ul. Okrzei 4
97-400 Bełchatów
Telefon: (44) 6323450
Fax: (44) 632 34 50
II Wydział Karny
ul. Okrzei 4
97-400 Bełchatów
Telefon: (44) 6323350
Fax: (44) 632 33 50
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Okrzei 4
97-400 Bełchatów
Telefon: (44) 6327069
Fax: (44) 632 70 69
IV Wydział Pracy
ul. Okrzei 4
97-400 Bełchatów
Telefon: (44) 6327140
Fax: (44) 632 71 40
V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Okrzei 4
97-400 Bełchatów
Telefon: (44) 6327280 w.124
Fax: (44) 632 72 80 wew. 123
Skorzystaj z usług: