Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Sądy powszechne
Adres:
ul. Niepodległości 15,73-150 Łobez
Kontakt:
Telefon: (91) 397 42 83
Fax: (91) 397 06 32
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:
Poniedziałek : 7.30 - 18.00
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30
Numery kont bankowych:
Dochody budżetowe (opłaty sądowe od wniosków, wpisy, apelacje, koszty sądowe, grzywny, odpisy postanowień i wyroków):
NBP O/O Szczecin
68 1010 1599 0058 1622 3100 0000

Zaliczki sądowe (zaliczki na wydatki biegłych sądowych, tłumaczy, kuratorów, czynności sądowe):
NBP O/O Szczecin
08 1010 1599 0058 1613 9800 0000

Sumy depozytowe (zajęcia mienia, poręczenia majątkowe, wadia, depozyty sądowe):
NBP O/O Szczecin
57 1010 1599 0058 1613 9120 0000
Nadrzędny sąd apelacyjny:
Nadrzędny sąd okręgowy:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Lista wydziałów:
Rozwiń
I Wydział Cywilny
ul. Niepodległości 15
73-150 Łobez
Telefon: (91) 3970645
II Wydział Karny
ul. Niepodległości 15
73-150 Łobez
Telefon: (91) 3970633
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Niepodległości 15
73-150 Łobez
Telefon: (91) 3970639
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Niepodległości 15
73-150 Łobez
Telefon: (91) 3970642
Skorzystaj z usług: