Kodeksy w przygotowaniu:
  • Kodeks postępowania cywilnego
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks pracy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks drogowy
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kodeks spółek handlowych
Sądy powszechne
Adres:
ul. Fosa Staromiejska 12/14 87-100 Toruń
Kontakt:
Telefon: (056) 61 05 600
Fax: (056) 65 55 711
Prezes sądu: (056) 65-55-710
Email:
sr_torun@so.torun.pl
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:
Poniedziałek : 7.30 - 18.00
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30
Numery kont bankowych:
Dochody budżetowe (opłaty sądowe od wniosków, wpisy, apelacje, koszty sądowe, grzywny, odpisy postanowień i wyroków):
Narodowy Bank Polski O/O Bydgoszcz
37 1010 1078 0036 3622 3100 0000

Zaliczki sądowe (zaliczki na wydatki biegłych sądowych, tłumaczy, kuratorów, czynności sądowe):
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu
71 1130 1075 0002 6116 8620 0004

Sumy depozytowe (zajęcia mienia, poręczenia majątkowe, wadia, depozyty sądowe):
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu
55 1130 1075 0002 6116 8620 0001
Nadrzędny sąd apelacyjny:
Nadrzędny sąd okręgowy:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Lista wydziałów:
Rozwiń
I Wydział Cywilny
ul. Piastowska 7
87-100 Toruń
Telefon: (56) 6105960
Fax: (56) 61-05-974
II Wydział Karny
ul. Fosa Staromiejska 12/14
87-100 Toruń
Telefon: (56) 6105728
Fax: (56) 61-05-777
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Młodzieżowa 31
87-100 Toruń
Telefon: (56) 6105815
Fax: (56) 61-05-803
Prezes sądu: (56) 61-05-803
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Piastowska 7
87-100 Toruń
Telefon: (56) 6105950
Fax: (56) 61-05-973
V Wydział Gospodarczy
ul. Młodzieżowa 31
87-100 Toruń
Telefon: (56) 6105944
Fax: (56) 61-05-944
VI Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Fosa Staromiejska 12/14
87-100 Toruń
Telefon: (56) 6105760
Fax: (56) 655-57-11
VII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Młodzieżowa 31
87-100 Toruń
Telefon: (56) 6105863
Fax: (56) 610-58-03
VIII Wydział Karny
ul. Fosa Staromiejska 12/14
87-100 Toruń
Telefon: (56) 6105729
Fax: (56) 610-57-76
IX Wydział Wykonywania Orzeczeń Karnych
ul. Fosa Staromiejska 12/14
87-100 Toruń
Telefon: (56) 6105734
Fax: (56) 655-57-11
X Wydział Cywilny
ul. Młodzieżowa 31
87-100 Toruń
Telefon: (56) 6105819
Fax: (56) 610 58 04
X Wydział Cywilny
ul. Młodzieżowa 31
87-100 Toruń
Telefon: (56) 6105819
Fax: (56) 6105804
XI Wydział Cywilny
ul. Młodzieżowa 31
87-100 Toruń
Telefon: (56) 6105717
Fax: (56) 610-59-44
XII Wydział Karny
ul. Młodzieżowa 31
87-100 Toruń
Telefon: (56) 6105868
Fax: (56) 610 58 07
XII Wydział Karny
ul. Młodzieżowa 31
87-100 Toruń
Telefon: (56) 6105868
Fax: (56) 6105807
Skorzystaj z usług: