Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Kodeks karny
Kodeks karny, reguluje zasady odpowiedzialności i wymiar kary za przestępstwa, katalog przestępstw i grożących za nie sankcji karnych (zawiera też przepisy karne dotyczące żołnierzy);
w Polsce od 1998 obowiązuje nowy kodeks karny z 1997; zastąpił kodeks karny z 1969.

Część ogólna
Art. 1 - 12
Rozdział 1: Zasady odpowiedzialności karnej (Rozwiń )
Art. 13 - 24
Rozdział 2: Formy popełnienia przestępstwa (Rozwiń )
Art. 25 - 31
Rozdział 3: Wyłączenie odpowiedzialności karnej (Rozwiń )
Art. 32 - 38
Rozdział 4: Kary (Rozwiń )
Art. 39 - 52
Rozdział 5: Środki karne (Rozwiń )
Art. 53 - 63
Rozdział 6: Zasady wymiaru kary i środków karnych (Rozwiń )
Art. 64 - 65
Rozdział 7: Powrót do przestępstwa (Rozwiń )
Art. 66 - 84
Rozdział 8: Środki związane z poddaniem sprawcy próbie (Rozwiń )
Art. 85 - 92
Rozdział 9: Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych (Rozwiń )
Art. 93 - 100
Rozdział 10: Środki zabezpieczające (Rozwiń )
Art. 101 - 105
Rozdział 11: Przedawnienie (Rozwiń )
Art. 106 - 108
Rozdział 12: Zatarcie skazania (Rozwiń )
Art. 109 - 114
Rozdział 13: Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą (Rozwiń )
Art. 115
Rozdział 14: Objaśnienie wyrażeń ustawowych (Rozwiń )
Art. 116
Rozdział 15: Stosunek do ustaw szczególnych (Rozwiń )
Część szczególna
Art. 117 - 126
Rozdział 16: Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne (Rozwiń )
Art. 127 - 139
Rozdział 17: Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (Rozwiń )
Art. 140 - 147
Rozdział 18: Przestępstwa przeciwko obronności (Rozwiń )
Art. 148 - 162
Rozdział 19: Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (Rozwiń )
Art. 163 - 172
Rozdział 20: Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (Rozwiń )
Art. 173 - 180
Rozdział 21: Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (Rozwiń )
Art. 181 - 188
Rozdział 22: Przestępstwa przeciwko środowisku (Rozwiń )
Art. 189 - 193
Rozdział 23: Przestępstwa przeciwko wolności (Rozwiń )
Art. 194 - 196
Rozdział 24: Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania (Rozwiń )
Art. 197 - 205
Rozdział 25: Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (Rozwiń )
Art. 206 - 211
Rozdział 26: Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (Rozwiń )
Art. 212 - 217
Rozdział 27: Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej (Rozwiń )
Art. 218 - 221
Rozdział 28: Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową (Rozwiń )
Art. 222 - 231
Rozdział 29: Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego (Rozwiń )
Art. 232 - 247
Rozdział 30: Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (Rozwiń )
Art. 248 - 251
Rozdział 31: Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum (Rozwiń )
Art. 252 - 264
Rozdział 32: Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu (Rozwiń )
Art. 265 - 269
Rozdział 33: Przestępstwa przeciwko ochronie informacji (Rozwiń )
Art. 270 - 277
Rozdział 34: Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (Rozwiń )
Art. 278 - 295
Rozdział 35: Przestępstwa przeciwko mieniu (Rozwiń )
Art. 296 - 309
Rozdział 36: Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (Rozwiń )
Art. 310 - 316
Rozdział 37: Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (Rozwiń )
Część wojskowa
Art. 317 - 337
Rozdział 38: Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy (Rozwiń )
Art. 338 - 342
Rozdział 39: Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej (Rozwiń )
Art. 343 - 349
Rozdział 40: Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej (Rozwiń )
Art. 350 - 353
Rozdział 41: Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi (Rozwiń )
Art. 354 - 355
Rozdział 42: Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym (Rozwiń )
Art. 356 - 357
Rozdział 43: Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby (Rozwiń )
Art. 358 - 363
Rozdział 44: Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu (Rozwiń )
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572