Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Kodeks karny skarbowy
Kodeks karny skarbowy, stanowi podstawowy i jedyny akt prawny regulujący kwestię odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

Tytuł 1: Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
Art. 1 - 53
Dział 1: Część ogólna (Rozwiń )
Art. 54 - 111
Dział 2: Część szczególna (Rozwiń )
Tytuł 2: Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
Art. 113 - 135
Dział 1: Przepisy wstępne (Rozwiń )
Art. 136 - 149
Dział 2: Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy (Rozwiń )
Art. 150 - 156
Dział 3: Postępowanie przygotowawcze (Rozwiń )
Art. 157 - 170
Dział 4: Postępowanie przed sądem (Rozwiń )
Art. 171 - 172
Dział 5: Postępowanie nakazowe (Rozwiń )
Art. 173 - 177
Dział 6: Postępowanie w stosunku do nieobecnych (Rozwiń )
Tytuł 3: Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
Art. 178 - 181
Dział 1: Część ogólna (Rozwiń )
Art. 182 - 191
Dział 2: Część szczególna (Rozwiń )
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Postępowanie w sprawach nieletnich wciąż niezgodne ze standardami
Zasady przedłużania pobytu w schroniskach dla nieletnich wciąż nie zawierają podstawowych gwarancji, które są obecne w (...)
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki. To potoczne określenia na nadajnik PID, należący do system dozoru elektronicznego (SDE). (...)
1/574