Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Kodeks karny skarbowy
Kodeks karny skarbowy, stanowi podstawowy i jedyny akt prawny regulujący kwestię odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

Tytuł 1: Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
Art. 1 - 53
Dział 1: Część ogólna (Rozwiń )
Art. 54 - 111
Dział 2: Część szczególna (Rozwiń )
Tytuł 2: Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
Art. 113 - 135
Dział 1: Przepisy wstępne (Rozwiń )
Art. 136 - 149
Dział 2: Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy (Rozwiń )
Art. 150 - 156
Dział 3: Postępowanie przygotowawcze (Rozwiń )
Art. 157 - 170
Dział 4: Postępowanie przed sądem (Rozwiń )
Art. 171 - 172
Dział 5: Postępowanie nakazowe (Rozwiń )
Art. 173 - 177
Dział 6: Postępowanie w stosunku do nieobecnych (Rozwiń )
Tytuł 3: Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
Art. 178 - 181
Dział 1: Część ogólna (Rozwiń )
Art. 182 - 191
Dział 2: Część szczególna (Rozwiń )
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (art. 42 par. 1a kk)
Najświeższa, opublikowana 17 maja, nowelizacja kodeksu karnego wprowadza obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów jako środek karny stosowany (...)
Stop piratom drogowym – ustawa podpisana przez prezydenta
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 6 maja przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę, która zaostrza kary za (...)
1/575