Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Kodeks wykroczeń
Kodeks wykroczeń określa zasady ponoszenia odpowiedzialności za wykroczenia. Zawiera katalog wykroczeń i kar przewidzianych za ich popełnienie.

Część ogólna
Art. 1 - 17
Rozdział 1: Zasady odpowiedzialności (Rozwiń )
Art. 18 - 39
Rozdział 2: Kary, środki karne i zasady ich wymiaru (Rozwiń )
Art. 40 - 41
Rozdział 3: Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego (Rozwiń )
Art. 42 - 44
Rozdział 4: Warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu (Rozwiń )
Art. 45 - 46
Rozdział 5: Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcie ukarania (Rozwiń )
Art. 47
Rozdział 6: Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych (Rozwiń )
Art. 48
Rozdział 7: Stosunek do ustaw szczególnych (Rozwiń )
Część szczególna
Art. 49 - 64
Rozdział 8: Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (Rozwiń )
Art. 65 - 69
Rozdział 9: Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym (Rozwiń )
Art. 70 - 83
Rozdział 10: Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia (Rozwiń )
Art. 84 - 103
Rozdział 11: Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (Rozwiń )
Art. 104 - 108
Rozdział 12: Wykroczenia przeciwko osobie (Rozwiń )
Art. 109 - 118
Rozdział 13: Wykroczenia przeciwko zdrowiu (Rozwiń )
Art. 119 - 131
Rozdział 14: Wykroczenia przeciwko mieniu (Rozwiń )
Art. 132 - 139
Rozdział 15: Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów (Rozwiń )
Art. 140 - 142
Rozdział 16: Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej (Rozwiń )
Art. 143 - 145
Rozdział 17: Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego (Rozwiń )
Art. 146 - 147
Rozdział 18: Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji (Rozwiń )
Art. 148 - 166
Rozdział 19: Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe (Rozwiń )
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574