Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Komunikat, wyrok, ogłoszenie, orzeczenie sądowe rss

Ogłoszenie
z dnia 2012-07-02
Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
UWAGA:
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Ważne do :
2012-10-05
Kategoria :
zasiedzenie nieruchomości
Województwo :
łódzkie
Treść :
„W Sądzie Rejonowym w Zgierzu, I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 224/08, toczy się postępowanie z wniosku Janusza Rytczaka o stwierdzenie nabycia przez niego przez zasiedzenie własności fizycznie wyodrębnionej części zabudowanej nieruchomości położonej w Ozorkowie przy ul. Sienkiewicza 18 stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 18 o powierzchni 2783 m2 – stanowiącej według mapy sytuacyjnej do celów prawnych sporządzonej przez geodetę uprawnionego Halinę Sańda zaewidencjonowanej w Starostwie Powiatowym w Zgierzu pod numerem 021-278/2009 działki o numerach 18/2 o powierzchni 0,0065 ha i 18/3 o powierzchni 0,1241 ha, które obecnie znajdują się we władaniu Janusza Rytczaka. W związku z tym wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, a zwłaszcza następców prawnych Józefa Rytczaka i Apolonii Rydczak z domu Bobrowskiej, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły swój udział w sprawie i uprawnienia do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.”
Link :
Udostępnij :
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
Telefon komórkowy. Oglądamy czy przeszukujemy?
Zatrzymanie danych informatycznych oraz przeszukanie urządzenia zawierającego dane lub systemu informatycznego jako czynności procesowe do procedury (...)
1/570