Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Komunikat, wyrok, ogłoszenie, orzeczenie sądowe rss

Ogłoszenie
z dnia 2013-01-02
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
I Wydział Cywilny
UWAGA:
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Ważne do :
2013-07-02
Dotyczy :
Jadwigi Makosz zm. 30.08.1981 r. w Rudzie Śląskiej
Kategoria :
stwierdzenie nabycia spadku
Miejscowość :
Ruda Śląska
Województwo :
śląskie
Powiat :
Ruda Śląska
Treść :
W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod numerem I Ns 1501/12 toczy się sprawa z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Zabrze o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Makosz, zmarłej w dniu 30.08.1981 roku w Rudzie Śląskiej, ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej przy ul. Janasa 25. W skład spadku po spadkodawcy wchodzi udział w części własności nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Rolnika, Przy Kolei nr geodezyjny 167, 432/182,1562/283, 1563/283, 1568/295, 1569/295, 1445/387, wpisanej w księdze wieczystej nr GL1 Z/00008270/2 , prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zabrzu Sąd wzywa, aby spadkobiercy , w szczególności następcy prawni w ciągu 6 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Link :
Udostępnij :
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
Telefon komórkowy. Oglądamy czy przeszukujemy?
Zatrzymanie danych informatycznych oraz przeszukanie urządzenia zawierającego dane lub systemu informatycznego jako czynności procesowe do procedury (...)
1/570