Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Komunikat, wyrok, ogłoszenie, orzeczenie sądowe rss

Ogłoszenie
z dnia 2013-07-09
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
UWAGA:
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Ważne do :
2013-08-09
Dotyczy :
sprawy z powództwa Miasto Łódź Administracja Nieruchomościami Łódź - Polesie \"Radwańska\" w Łodzi nieznany z miejsca pobytu pozwany Adam Osiewicz ostatnio zamieszkały w Łodzi, przy ul. Zamenhofa 29 m. 48
Kategoria :
ustanowienie kuratora
Miejscowość :
Łódź
Województwo :
łódzkie
Treść :
Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2013 r., Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił: 1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Adama Osiewicza kuratora q osobie Jacka Fornalczyka pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, 2. zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, w budynku urzędu gminy, właściwego ze względu na ostatni adres zamieszkania pozwanego Adama Osiewicza, budynku Urzędu Miasta Łodzi - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Śródmieście oraz dzienniku EBOS.PL, o ustanowieniu kuratora, z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono i jej przedmiotu, na okres jednego miesiąca, 3. uzależnić skuteczność doręczenia odpisu pozwu kuratorowi od upływu jednego miesiąca od dnia wywieszenia obwieszczeń.
Link :
Udostępnij :
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572