Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Komunikat, wyrok, ogłoszenie, orzeczenie sądowe rss

Ogłoszenie
z dnia 2013-07-09
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
UWAGA:
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Ważne do :
2013-08-09
Dotyczy :
sprawy z powództwa Miasto Łódź Administracja Nieruchomościami Łódź - Polesie \"Radwańska\" w Łodzi nieznany z miejsca pobytu pozwany Adam Osiewicz ostatnio zamieszkały w Łodzi, przy ul. Zamenhofa 29 m. 48
Kategoria :
ustanowienie kuratora
Miejscowość :
Łódź
Województwo :
łódzkie
Treść :
Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2013 r., Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił: 1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Adama Osiewicza kuratora q osobie Jacka Fornalczyka pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, 2. zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, w budynku urzędu gminy, właściwego ze względu na ostatni adres zamieszkania pozwanego Adama Osiewicza, budynku Urzędu Miasta Łodzi - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Śródmieście oraz dzienniku EBOS.PL, o ustanowieniu kuratora, z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono i jej przedmiotu, na okres jednego miesiąca, 3. uzależnić skuteczność doręczenia odpisu pozwu kuratorowi od upływu jednego miesiąca od dnia wywieszenia obwieszczeń.
Link :
Udostępnij :
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574