Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Komunikat, wyrok, ogłoszenie, orzeczenie sądowe rss

Ogłoszenie
z dnia 2014-05-19
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
I Wydział Cywilny
UWAGA:
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Ważne do :
2014-11-19
Dotyczy :
Marii Szwanke zd. Cholewa zm.02.03.2012r.
Kategoria :
stwierdzenie nabycia spadku
Miejscowość :
Ruda Śląska
Województwo :
śląskie
Powiat :
Ruda Śląska
Treść :
W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 1790/13 toczy się sprawa z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach przy udziale Marka Skowiery, Gabrieli Władacz, Angeliki Władacz, Żanety Władacz i Nokoli Dryi o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Elżbiecie Szwanke z domu Cholewa, córce Pawła i Łucji, zmarłej w dniu 2 marca 2012 roku w Rudzie Śląskiej i tam ostatnio stale zamieszkałej. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców Marii Szwanke aby w terminie sześciu miesięcy zgłosili się i udowodnili swoje prawa gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Link :
Udostępnij :
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki. To potoczne określenia na nadajnik PID, należący do system dozoru elektronicznego (SDE). (...)
Wysłanie apelacji przez InPost
Stare i dobre pytanie: czy wysłanie apelacji via InPost jest skuteczne — czyli czy sąd musi (...)
1/573