Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Komunikat, wyrok, ogłoszenie, orzeczenie sądowe rss

Ogłoszenie
z dnia 2014-05-19
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
I Wydział Cywilny
UWAGA:
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Ważne do :
2014-11-19
Dotyczy :
Marii Szwanke zd. Cholewa zm.02.03.2012r.
Kategoria :
stwierdzenie nabycia spadku
Miejscowość :
Ruda Śląska
Województwo :
śląskie
Powiat :
Ruda Śląska
Treść :
W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 1790/13 toczy się sprawa z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach przy udziale Marka Skowiery, Gabrieli Władacz, Angeliki Władacz, Żanety Władacz i Nokoli Dryi o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Elżbiecie Szwanke z domu Cholewa, córce Pawła i Łucji, zmarłej w dniu 2 marca 2012 roku w Rudzie Śląskiej i tam ostatnio stale zamieszkałej. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców Marii Szwanke aby w terminie sześciu miesięcy zgłosili się i udowodnili swoje prawa gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Link :
Udostępnij :
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
Telefon komórkowy. Oglądamy czy przeszukujemy?
Zatrzymanie danych informatycznych oraz przeszukanie urządzenia zawierającego dane lub systemu informatycznego jako czynności procesowe do procedury (...)
1/570