Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Komunikat, wyrok, ogłoszenie, orzeczenie sądowe rss

Ogłoszenie
z dnia 2015-11-23
Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
UWAGA:
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Ważne do :
2016-02-26
Kategoria :
zasiedzenie nieruchomości
Województwo :
łódzkie
Treść :
Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 1600/15 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miasto Zgierz o stwierdzenie, że nabyła on z mocy prawa przez zasiedzenie własność nieruchomości położonej w Zgierzu, stanowiącej działkę geodezyjną numer 162 o powierzchni 0,1784 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawo własności przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu, a Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono udowodnione.
Link :
Udostępnij :
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574