Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Komunikat, wyrok, ogłoszenie, orzeczenie sądowe rss

Ogłoszenie
z dnia 2015-11-23
Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
UWAGA:
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Ważne do :
2016-02-26
Kategoria :
zasiedzenie nieruchomości
Województwo :
łódzkie
Treść :
Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 1600/15 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miasto Zgierz o stwierdzenie, że nabyła on z mocy prawa przez zasiedzenie własność nieruchomości położonej w Zgierzu, stanowiącej działkę geodezyjną numer 162 o powierzchni 0,1784 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawo własności przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu, a Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono udowodnione.
Link :
Udostępnij :
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
Telefon komórkowy. Oglądamy czy przeszukujemy?
Zatrzymanie danych informatycznych oraz przeszukanie urządzenia zawierającego dane lub systemu informatycznego jako czynności procesowe do procedury (...)
1/570