Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Komunikat, wyrok, ogłoszenie, orzeczenie sądowe rss

Ogłoszenie
z dnia 2015-11-23
Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
UWAGA:
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Ważne do :
2016-02-26
Kategoria :
zasiedzenie nieruchomości
Województwo :
łódzkie
Treść :
Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 1600/15 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miasto Zgierz o stwierdzenie, że nabyła on z mocy prawa przez zasiedzenie własność nieruchomości położonej w Zgierzu, stanowiącej działkę geodezyjną numer 162 o powierzchni 0,1784 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawo własności przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu, a Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono udowodnione.
Link :
Udostępnij :
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572