Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Komunikat, wyrok, ogłoszenie, orzeczenie sądowe rss

Ogłoszenie
z dnia 2016-04-13
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
UWAGA:
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Ważne do :
2016-10-13
Dotyczy :
nieznanych wierzycieli odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości położonej w obrębie G-57 miasta łodzi, województwa łódzkiego, oznaczonej jako działka numer: 68/18
Kategoria :
w sprawie depozytów sądowych
Miejscowość :
Łódź
Województwo :
łódzkie
Powiat :
Łódź
Treść :
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny w osobie Sędziego S.R.Artura Piotra Wewióry po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia marca 2016r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi postanawia: 1. 1. zezwolić dłużnikowi Skarbowi Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzina złożenie do depozytu sądowego 214,50 zł (dwieście czternaście złotych pięćdziesiąt groszy) tytułem odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości, oznaczonej numerem działki 68/18, położonej w obrębie G-57, miasta Łódź, powiatu województwa łódzkiego; 2. … 3. stwierdzić, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat z zastrzeżeniem, że po upływie wskazanego terminu depozyt zostanie przejęty na rzecz Skarbu Państwa.
Link :
Udostępnij :
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572