Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Komunikat, wyrok, ogłoszenie, orzeczenie sądowe rss

Ogłoszenie
z dnia 2017-02-17
Sąd Rejonowy w Tczewie
I Wydział Cywilny
Ważne do :
2017-05-16
Dotyczy :
spadkobierców po Stanisławie Szymaniaku
Kategoria :
stwierdzenie nabycia spadku
Miejscowość :
Gniew, Tczew
Województwo :
pomorskie
Treść :
W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 838/15 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Szymaniaku synu Czesława Szymaniaka i Wiktorii Ernest, zmarłym w dniu 24 stycznia 2015 roku w Gniewie, ostatnio stale zamieszkałym w Gniewie. Sąd wzywa, aby wszystkie osoby zainteresowane zgłosiły i udowodniły swoje prawa do spadku, w terminie 3 m-cy od opublikowania ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Link :
Udostępnij :
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
Telefon komórkowy. Oglądamy czy przeszukujemy?
Zatrzymanie danych informatycznych oraz przeszukanie urządzenia zawierającego dane lub systemu informatycznego jako czynności procesowe do procedury (...)
1/570