Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Komunikat, wyrok, ogłoszenie, orzeczenie sądowe rss

Ogłoszenie
z dnia 2017-02-17
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
I Wydział Cywilny
Ważne do :
2017-05-17
Dotyczy :
dot. nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Leśnej, stanowiącej działkę nr 414/25 o powierzchni 0.16.30 m2 księgowym właścicielem jest Małgorzata Klein nazwisko rodowe Szubert
Kategoria :
zasiedzenie nieruchomości
Miejscowość :
Ruda Śląska
Województwo :
śląskie
Powiat :
Ruda Śląska
Treść :
W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 2110/16 toczy się sprawa z wniosku Konrada Ciury o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie części nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Leśnej, stanowiącej działkę nr 414/25 o powierzchni 0.16.30 m2, dla której Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadził księgę wieczystą Borowa Wieś, tom VIII, wykaz 1.209, której księgowym właścicielem jest Małgorzata Klein nazwisko rodowe Szubert. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych Małgorzaty Klein, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o zasiedzeniu nieruchomości.
Link :
Udostępnij :
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
Telefon komórkowy. Oglądamy czy przeszukujemy?
Zatrzymanie danych informatycznych oraz przeszukanie urządzenia zawierającego dane lub systemu informatycznego jako czynności procesowe do procedury (...)
1/570