Poniedziałek 17 stycznia 2022 Wydanie nr 5075
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: VI K 734/19 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
VI Wydział Karny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 30.04.2021

W sprawie: termin posiedzenia sądu

Dotyczy: Dominika Kozłowska O treści

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych: Patrycja Miarka, Iga Kierlańczyk, Natalia Ufnalska, Karolina Danielczak, Radosław Prondziński, Julia Herok, Anna Wrzosek, Ewelina Nagalska, City Stay sp. z o.o., Iwona Śliz, Michał Sobczak, Idalia Monkiewicz, Alicja Wanat, Klaudia Gustinelli, Agnieszka Antoń-Płetkowska, Norbert Marcinkiewicz, Katarzyna Goluch, Łukasz Waniewski, Anna Waniewska, Andrzej Bojanowski, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Bożena Pajor, Michał Kudela, Monika Kreft, Karolina Chrostowska, Kamil Orszulak, Jacek Detko, Katarzyna Wisła, Marta Gniłka, Urszula Drzazga, Monika Chrzanowska, Klaudia Hajdacz, Karolina Migas, Natalia Jaszczyszyn, Magdalena Nowicka, Anna Zgiep, Agnieszka Górna-Drozdek, Sylwia Błoch, Paulina Bagrowska, Paulina Kolasa, Monika Gołubowska, Marta Dąbrowska, Dorota Mazurek, Magdalena Mańka, Agnieszka Sobiegała, Anna Zastawna, Marta Kałuża, Barbara Sokolnicka-Popis, Anna Ptaszek, Agnieszka Brol-Radzicka, Klaudia Ankier, Wiktoria Bierut, Katarzyna Cokot, Anna Bombolewska, Marek Oramus, Żaneta Dokupil, Jarosław Rybiński, Agnieszka Szydłowska, Adrian Swat, Granfish sp. k. JWM Nord sp. z o.o., PUH Profil Piotr Paliwoa Lavoo Boutiqe Apartments, Małgorzata Wilkowska, Żaneta Brzoskowska, Maciej Macur, Monika Macur, Jarosław Bander, Sebastian Kucharski, Anita Ostasz-Babicz, Monika Kogut
że rozprawa główna w sprawie przeciwko oskarżonej Dominice Kozłowskiej
odbędzie się dnia 22 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi przy al. Kościuszki 107/109 w sali nr 421.

POUCZENIE
Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy.
Pokrzywdzony może ustanowić pełnomocnika.
Na wniosek pokrzywdzonego, który nie ma pełnomocnika z wyboru, prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy wyznacza w postępowaniu sądowym pełnomocnika z urzędu, w tym w celu dokonania określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego. W zależności od wyniku procesu pokrzywdzony może być obciążony kosztami wyznaczenia pełnomocnika z urzędu.

Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej w pierwszej instancji może złożyć oświadczenie na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
Pokrzywdzony może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego, to jest o orzeczenie wobec oskarżonego obowiązku naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie zawiadomiony o terminie rozprawy i pouczony o takim prawie oskarżonego.

Pokrzywdzony winien zawiadomić sąd o każdej zmianie swego adresu. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować uznanie przez Sąd pism wysłanych pod ostatni adres za doręczone. Pokrzywdzony, który przebywa za granicą ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w kraju, w razie nie uczynienia tego pismo wysłane na ostatni znany adres w kraju albo, jeżeli adresu nie ma załączonego do akt sprawy uważa się za doręczone. W razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata uważa się doręczenia za wykonane. Jeżeli pozostawione zostanie zawiadomienie o piśmie z sądu w skrzynce doręczeń korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub innym widocznym miejscu ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono należy je odebrać w ciągu 7 dni, tą czynność powtarza się jeszcze raz. W przypadku nie odebrania pisma uważa się za skuteczne doręczenie.

Miejscowość: Kowalewo-Pomorskie Województwo: kujawsko-pomorskie Treść ogłoszenia ważna do: 22.06.2021

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.