Wtorek 19 marca 2019 Wydanie nr 4040
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: INs 488/18 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
I Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 29.06.2018

W sprawie: inne

Dotyczy: Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przy udziale Miasta Łódź - Prezydent Miasta Łodzi o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu O treści

OGŁOSZENIE

1. zezwolić dłużnikowi Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3272 zł (trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote) tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa z mocy prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie P-40 m.Łódź, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 22/1 o powierzchni 0,00050 ha, ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 22 lutego 2018 r. o sygn. GN.V.7570.907.1.2015.EKo;
2. złożone do depozytu sądowego świadczenie określone w punkcie 1. postanowienia wypłacić na wniosek osób, które wykażą, że w dniu 8 października 2015 roku, tj. dzień wydania decyzji Wojewody Łódzkiego nr 394/15 przysługiwało im prawo własności nieruchomości określonej w punkcie 1. postanowienia;
3. (…);
4. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.
Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6- miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
Sygn. akt I Ns 488/18
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 15.01.2019

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.