Środa 22 maja 2019 Wydanie nr 4104
notice
Sygnatura akt: XVIII Ns 114/18 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 04.12.2018

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi O treści

Postanowieniem z dnia 16 listopada 2018r Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny Sekcja Nakazowa postanowił:
1. zezwolić Skarbowi Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 464,96 zł (czterysta sześćdziesiąt cztery złote 96/100) tytułem odszkodowania z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności odpowiadającego wartości 30/440 udziału we współwłasności do nieruchomości, położonej w obrębie 25 Monice, gminie Sieradz, oznaczonej jako działka nr 2156/2, zgodnie z wydaną przez Wojewodę Łódzkiego dnia 31 stycznia 2018 roku, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona osobie, które wykaże się tytułem prawnym do ww. nieruchomości na dzień 20 grudnia 2011 r.;
2. dokonać na okres 6 miesięcy w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia
w Łodzi, w budynku Urzędu Gminy właściwego ze względu na położenie nieruchomości oraz w serwisie internetowym EBOS.pl ogłoszenia o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego, wzywając wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa;
3. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem
w sprawie.

Miejscowość: Monice Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 04.06.2019

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.