Piątek 23 sierpnia 2019 Wydanie nr 4197
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 17.04.2019

W sprawie: inne

O treści

1. „Sąd Rejonowy w Zgierzu postanowieniem z dnia 7 lutego 2019 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 962/18 zezwolił Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego łącznej kwoty 561.021,00 zł (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia jeden złotych) z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi ekspresowej S-14, położonej w obrębie B-57, mieście Łodzi, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 349/1 o powierzchni 0,0020 ha i nr 349/3 o powierzchni 1,1477 ha zgodnie
z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr 479/15 z dnia 18 listopada 2015 roku, znak IA-II.7820.10.2015.LR w tym:
a. kwoty 280.510,50 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziesięć złotych pięćdziesiąt groszy) tytułem odszkodowania na rzecz spadkobierców Janiny Dziedziczak,
b. kwoty 280.510,50 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziesięć złotych pięćdziesiąt groszy) tytułem odszkodowania na rzecz spadkobierców Bogusława Dziedziczaka,
z zastrzeżeniem, że kwoty te mogą być wypłacone uprawnionemu podmiotowi, który wykaże się tytułem prawnym do nieruchomości według stanu na dzień wydania decyzji Wojewody Łódzkiego nr 479/15, to jest na dzień 18 listopada 2015 roku. W związku
z tym wzywa się wierzycieli do odbioru depozytu.”

Miejscowość: Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 17.05.2019

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.