Środa, 08 lutego 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5462
Środa, 08 lutego 2023
Sygnatura akt: III Ca 1733/13

Tytuł: Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-05-21
Data orzeczenia: 21 maja 2014
Data publikacji: 29 listopada 2018
Data uprawomocnienia: 21 maja 2014
Sąd: Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział: III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący: Sędzia Barbara Pięcek
Sędziowie: Sławomir Zieliński
Dorota Kozarzewska

Protokolant: Anna Paradowska
Hasła tematyczne: Nieważność Postępowania
Podstawa prawna: art. 386 § 2 k.p.c. w zw. z art. 379 pkt 5 k.p.c.

Sygn. akt III Ca 1733 /13

POSTANOWIENIE

Dnia 21 maja 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia Barbara Pięcek

Sędziowie: SO Sławomir Zieliński

SO Dorota Kozarzewska

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 maja 2014 roku w Łodzi

sprawy z wniosku R. S.

z udziałem (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. i D. T.

o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych nie złożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku po I. S.

na skutek apelacji uczestniczki postępowania - (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S.

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 5 września 2013 roku, sygn. akt III Ns 465 /13

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie, znieść postępowanie w sprawie począwszy od dnia 5 września 2013 roku i przekazać sprawę Sądowi Rejonowemu dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij