Wtorek, 28 marca 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5510
Wtorek, 28 marca 2023
Sygnatura akt: XVII AmA 45/11

Tytuł: Sąd Okręgowy w Warszawie z 2012-09-12
Data orzeczenia: 12 września 2012
Data publikacji: 29 listopada 2018
Data uprawomocnienia: 12 września 2012
Sąd: Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział: XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Przewodniczący: Witold Rękosiewicz
Sędziowie:
Protokolant: Piotr Grzywacz
Hasła tematyczne:
Podstawa prawna:

Sygn. akt XVII AmA 45/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 września 2012 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Witold Rękosiewicz

Protokolant: Piotr Grzywacz

po rozpoznaniu w dniu 12 września 2012 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z odwołania (...) Spółka z o.o. z/s w W. dawniej (...) S.A.

przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów i nałożenie kary pieniężnej

na skutek odwołania powoda od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 13 grudnia 2010 r. nr (...)

I.  Zmienia zaskarżoną decyzję w pkt III ppkt 2 w ten sposób , że w miejsce kary pieniężnej w wysokości 8 097 586 zł nakłada na (...) sp. z o.o. z/s w W. karę pieniężną w wysokości 5 668 310 zł (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziesięć),

II.  Oddala odwołanie w pozostałej części ,

III.  Zasądza od (...) sp. z o.o. z/s w W. na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotę 270 zł (dwieście siedemdziesiąt ) tytułem kosztów zastępstwa procesowego .

SSO Witold Rękosiewicz

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij