Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Prokuratury
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Właściwość miejscowa - powiat:
Buski, Jędrzejowski, Kazimierski, Kielce, Kielecki, Konecki, Opatowski, Ostrowiecki, Pińczowski, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki, Staszowski, Włoszczowski
Właściwość miejscowa - gmina:
Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica, Imielno, Jędrzejów, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Sędziszów, Słupia, Sobków, Wodzisław, Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec, Skalbmierz, Kielce, Bieliny, Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Łagów, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Piekoszów, Pierzchnica, Raków, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, Fałków, Gowarczów, Końskie, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Słupia (Konecka), Smyków, Stąporków, Baćkowice, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Ożarów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice, Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Ostrowiec Świętokrzyski - miasto, Waśniów, Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów, Złota, Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Sandomierz - miasto, Wilczyce, Zawichost, Bliżyn, Łączna, Skarżysko-Kamienna - miasto, Skarżysko Kościelne, Suchedniów, Brody, Mirzec, Pawłów, Starachowice - miasto, Wąchock, Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Staszów, Szydłów, Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, Radków, Secemin, Włoszczowa
Wybrane wyroki i ogłoszenia sądowe:
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Tczewie
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: spadkobierców Stanisława Wiesława Orylskiego
W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 1130/15 toczy się postępowanie z wniosku Powiatu Tczewskiego o złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.997,72 zł należącej (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny, w składzie Przewodniczący: S.S.R. Artur Piotr Wewióra po rozpoznaniu (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Tarnowie
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: następców prawnych Józefa Rutany oraz innych zainteresowanych nieruchomościami w miejscowościach Rzepiennik Suchy, Olszyny, Żurowa
Sąd Rejonowy w Tarnowie X Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Tuchowie ogłasza, że z (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Ryszarda Lesiuka
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący SSR Krzysztof Kurosz po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2016 r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Ryszarda Lesiuka o złożenie (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zabrzu
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Georg Kokott
W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 803/15 toczy się sprawa z wniosku Georga Kokotta przy udziale Petry Kokott, Henryka Kokota, Irene Kristiansen o stwierdzenie nabycia spadku po: (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Roman Nikodem Marszałek
Sygn. akt II Ns 56/17 OGŁOSZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Postanowieniem z dnia 18 listopada 2016 roku, zezwolić wnioskodawcy Skarbu Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 170.993,00 zł (sto siedemdziesiąt (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Kazimiery Pasiut, Tadeusza Pasiut, Weroniki Pacholarz, Bronisławy Pasiut, Teofila Pasiut, Józefa Pasiut, Magdaleny Kumor, Barbary Kajda, spadkobierców Teofili Szczepko
Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w Wydziale I Cywilnym w sprawie o sygn. akt (...)