Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Prokuratury
Adres:
ul. Sandomierska 106
25-318 Kielce
Kontakt:
Telefon: (41) 364 98 00
Telefon: (41) 364 98 05
Fax: (41) 364 98 09
Nadrzędna prokuratura apelacyjna:
Nadrzędna prokuratura okręgowa:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Właściwość miejscowa - powiat:
Kielce, Kielecki
Właściwość miejscowa - gmina:
Kielce, Bieliny, Daleszyce, Górno, Masłów, Raków, Zagnańsk
Wybrane wyroki i ogłoszenia sądowe:
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Eugenia Owczarek
OGŁOSZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Joanna Łukaszewicz po rozpoznaniu w dniu 24 października 2011 r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Miasto Łóź - Zarząd Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi
1. wezwać do udziału w sprawie nieznanych wierzycieli odszkodowania udział wynoszący 161296/2090508 do nieruchomości położonej w obrębie G-22, oznaczoną jako działka nr (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zabrzu
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
OGŁOSZENIE W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt VIII Ns 980/14 toczy się sprawa z wniosku Sławomira Prążyńskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Walterze Firla, synu Karola Firla i Heleny z (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Tczewie
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: spadkobierców Hanny Kurr z domu Klamańskiej
W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 803/16 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Hannie Kurr z domu (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
„Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 1666/16 z wniosku Werkol Sp. z. o. o. (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Haliny Bludnik
\"W Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi w sprawie o sygnaturze akt IINs 2320/16 z wniosku Joanny Andrzejewskiej prowadzi postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zabrzu
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
VIII Ns 991/14 OGŁOSZENIE W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt VIII Ns 991/14 toczy się sprawa z wniosku Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przy udziale Marka (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Łęczycy
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Bożena Brewińska, Barbara Wasilewska
Sąd Rejonowy w Łęczycy I Wydział Cywilny ul. M. Konopnickiej 16 99-100 Łęczyca tel. 247211278 fax. 243873701 Łęczyca, dnia 06-02-2017 r. Sygnatura akt (...)