Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Prokuratury
Adres:
ul. Sandomierska106
25-318 Kielce
Kontakt:
Telefon: (41) 364 99 00
Telefon: (41) 364 97 05
Fax: (41) 364 99 09
Nadrzędna prokuratura apelacyjna:
Nadrzędna prokuratura okręgowa:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Właściwość miejscowa - powiat:
Kielce, Kielecki
Właściwość miejscowa - gmina:
Kielce, Chęciny, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn
Wybrane wyroki i ogłoszenia sądowe:
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Henryk Grześ
W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 2004/16 toczy się sprawa z wniosku Eugeniusza Soboty przy udziale Stefana Grześ, Jagwigi Lewera, Romana Włochowicz, Andrzeja (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Szamotułach
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: spadkobierców Henryka Michalaka
Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadzi w sprawie I Ns 1181/16 postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Michalaku, zmarłym 17 czerwca 2013 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Szamotułach. W skład spadku (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zabrzu
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Gerard Solorz
OGŁOSZENIE W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt VIII Ns 700/14 toczy się sprawa z wniosku Raiffeisen Bank Polska Spółki Akcyjnej w Warszawie przy udziale Dariusza Solorza (Solorz), Sonii Solorz i (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zabrzu
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
VIII Ns 302/14 OGŁOSZENIE W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt VIII Ns 302/14 toczy się sprawa z wniosku Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej w Warszawie (następca Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Kutnie
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Powiat Kutnowski - Dom Pomocy Społecznej w Kutnie
O G Ł O S Z E N I E „Sąd Rejonowy w Kutnie zawiadamia, iż w dniu 2 listopada 2016 roku tutejszy Sąd na posiedzeniu (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi i nieustalonych wierzycieli
1. zezwolić Województwu Łódzkiemu - Zarządowi Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Tarnowie
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Józef Wnęk, Małgorzata Wnęk, Antonii Gaborek
W Sądzie Rejonowym w Tarnowie toczy się pod sygn. X Ns 402/16 sprawa z wniosku Józefa i Małgorzaty Wnęków o zasiedzenie na prawach małżeńskiej wspólności ustawowej (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 25 października 2016r postanowił: 1. zezwolić Województwu Łódzkiemu - (...)