Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Prokuratury
Adres:
ul. Piłsudskiego 2
28-300 Jędrzejów
Kontakt:
Telefon: (41) 380 23 20
Fax: (41) 380 23 30
Nadrzędna prokuratura apelacyjna:
Nadrzędna prokuratura okręgowa:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Właściwość miejscowa - powiat:
Jędrzejowski
Właściwość miejscowa - gmina:
Imielno, Jędrzejów, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Sędziszów, Słupia, Sobków, Wodzisław
Wybrane wyroki i ogłoszenia sądowe:
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zgierzu
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
„Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 851/16 postępowanie z wniosku Agnieszki Pietrzak o zasiedzenie nieruchomości o (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Chojnicach
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Ewa Kczmarek, Norbert Piesik, Sebastian Kaczmarek, Natalia Piesik, Marlena Łubniewska
Sąd Rejonowy w Chojnicach I Wydział Cywilny w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Tomasz Biernikowicz

po rozpoznaniu w dniu 7 lipca (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi z udziałem nieustalonych wierzycieli
1. zezwolić wnioskodawcy Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zgierzu
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
„Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 116/17 toczy się postępowanie z wniosku Dariusza Gabrielczaka o stwierdzenie nabycia spadku po Lechu Piechockim, synu Jerzego i Natalii, (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: sprawy z wniosku Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi z udziałem Janiny Kępy, Bożeny Marii Grabowskiej oraz nieznanych z imienia i nazwiska spadkobierców Marianny Kępy
Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2010r., (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
W Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi w sprawie o sygnaturze akt IINs 2320/16 z wniosku Joanny Andrzejewskiej prowadzi postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: nieznani wierzyciele kwoty 852 zł z tytułu ostatecznego podziału majątku Towarzystwa Handlu Zagranicznego \"Skórimpex\" Sp. z o.o. w likwidacji przypadającemu zmarłemu udziałowcowi Ewie Maciak
Dnia 27 września 2016 r. Sąd RejonowyXVIII (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: nieznani wierzyciele
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny w osobie Sędziego S.R. Anny Domareckiej po rozpoznaniu w dniu 2 stycznia 2017r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Skarb (...)