Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Prokuratury
Adres:
ul. Krakowska 34
26-200 Końskie
Kontakt:
Telefon: (41) 390 10 00
Fax: (41) 390 10 30
Nadrzędna prokuratura apelacyjna:
Nadrzędna prokuratura okręgowa:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Właściwość miejscowa - powiat:
Kielecki, Konecki
Właściwość miejscowa - gmina:
Mniów, Fałków, Gowarczów, Końskie, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków
Wybrane wyroki i ogłoszenia sądowe:
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Walentym Bechlerze, Helenie Jadwidze Osmulskiej, Stanisławie Osmulskim, Helenie Narcyzie Szczepaniak, Januszu Zbigniewie Szczepaniaku
W Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, w sprawie I (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Rajnold Kempski
W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 2027/16 toczy się sprawa z wniosku Erwina Kempskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Rajnoldzie Kempskim, zmarłym w (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Raciborzu
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 880/16 wydał postanowienie z dnia 28 listopada 2016 roku, w którym zezwolił wnioskodawcy Karolowi Szamarek na złożenie do (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie Przewodniczący: SSR Monika Skibińska po rozpoznaniu: 16 listopada 2016 (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zgierzu
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
„W Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 2074/15, toczy się postępowanie z wniosku Doroty Popińskiej o stwierdzenie nabycia przez Elżbietę Pogorzelską przez zasiedzenie (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Łęczycy
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Marian Basiński
Sąd Rejonowy w Łęczycy I Wydział Cywilny ul. M. Konopnickiej 16 99-100 Łęczyca tel. 24 7211261 fax. 243873701 Łęczyca, dnia 30-01-2017 r. Sygnatura akt I Ns (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Janina Szklarska z domu Szwarc, córka Henryka i Hildegardy z domu Szymczyk
W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny w sprawie o sygnaturze I Ns 1717/16 toczy się (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Ryszarad Lesiuka
Postanowieniem z dnia 2 lutego 2017r 2016r, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił: 1. zezwolić dłużnikowi Ryszardowi Lesiukowi na złożenie do depozytu sądowego 42.583 zł (czterdziestu dwóch tysięcy (...)