Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Prokuratury
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Właściwość miejscowa - powiat:
Kielecki, Ostrowiecki
Właściwość miejscowa - gmina:
Łagów, Nowa Słupia, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Ostrowiec Świętokrzyski - miasto, Waśniów
Wybrane wyroki i ogłoszenia sądowe:
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Łęczycy
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Kurator spadku adw. Piotr Korneszczuk
Sąd Rejonowy w Łęczycy I Wydział Cywilny ul. M. Konopnickiej 16 99-100 Łęczyca tel. 24 7211261 fax. 243873701 Łęczyca, dnia 09-02-2017 r. Sygnatura (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Pabianicach
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
W SPRAWIE DEPOZYTÓW SĄDOWYCH 17.06.2016 r. woj. Łódzkie PABIANICE, gmina Pabianice Dotyczy: sprawy z wniosku Gminy Miejskiej Pabianice – Prezydenta Miasta Pabianic z udziałem nieznanego wierzyciela o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego Sygnatura (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Tczewie
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: spadkobierców Krystyny Barbary Hajda
W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 1127/15 toczy się postępowanie z wniosku Powiatu Tczewskiego o złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.205,82 zł należącej do zmarłej (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Ryszarda Lesiuka
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie Przewodniczący: SSR Krzysztof Kurosz po rozpoznaniu: 26 września 2016 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku: Ryszarda Lesiuka przy udziale: (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: sprawy z wniosku Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi z udziałem Mieczysława Żerek o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
Postanowieniem z dnia 14 września 2011 (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Województwo Łódzkie-Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi
Postanowienie z dnia 25 stycznia 2017r. 1. zezwolić wnioskodawcy Województwo Łódzkiemu – Zarządowi Nieruchomości Województwa Łódzkiego z siedzibą w (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zabrzu
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Luiza w Zabrzu
W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 94/14 toczy się sprawa z wniosku Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza” w Zabrzu z udziałem Agnieszki Laskowskiej (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Skarb Państwa -Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący SSR Joanna Łukaszewicz po rozpoznaniu w dniu (...)