Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Prokuratury
Adres:
ul. 3-ego Maja 12
28-400 Pińczów
Kontakt:
Telefon: (41) 357 20 40
Fax: (41) 357 59 72
Nadrzędna prokuratura apelacyjna:
Nadrzędna prokuratura okręgowa:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Właściwość miejscowa - powiat:
Kazimierski, Pińczowski
Właściwość miejscowa - gmina:
Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec, Skalbmierz, Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów, Złota
Wybrane wyroki i ogłoszenia sądowe:
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zgierzu
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
„Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 116/17 toczy się postępowanie z wniosku Dariusza Gabrielczaka o stwierdzenie nabycia spadku po Lechu Piechockim, synu Jerzego i Natalii, (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Ryszarad Lesiuka
Postanowieniem z dnia 2 lutego 2017r 2016r, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił: 1. zezwolić dłużnikowi Ryszardowi Lesiukowi na złożenie do depozytu sądowego 42.583 zł (czterdziestu dwóch tysięcy (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zgierzu
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
„ Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 1899/16 toczy się postępowanie z wniosku mBanku S.A. o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Lubeckiej, zmarłej w dniu (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
XVIII Ns 214/16 (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: nieruchomości oznaczonej nr działki 517/7 położonych w obrębie Komorów, gminie Tomaszów Mazowiecki, tytułem odszkodowania za wywłaszczenie przedmiotowej działki;
XVIII Ns 123/16 (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zabrzu
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: oskarżonego
Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VII Karny w sprawie oskarżonego Marka Szeligi, o czyny z art. 223 § 1 k.k. i inne , zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w niniejszej sprawie, (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zgierzu
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
„Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1378/16 postępowanie z wniosku Gminy Miasta Zgierz o stwierdzenie nabycia (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: nieznani wierzyciele
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny w osobie Sędziego S.R. Joanny Łukaszewicz po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2017r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Województwo (...)