Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Prokuratury
Adres:
ul. 3-ego Maja 12
28-400 Pińczów
Kontakt:
Telefon: (41) 357 20 40
Fax: (41) 357 59 72
Nadrzędna prokuratura apelacyjna:
Nadrzędna prokuratura okręgowa:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Właściwość miejscowa - powiat:
Kazimierski, Pińczowski
Właściwość miejscowa - gmina:
Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec, Skalbmierz, Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów, Złota
Wybrane wyroki i ogłoszenia sądowe:
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Ryszard Lesiuk
Postanowieniem z dnia 18 listopada 2016r., Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił: 1. odrzucić wniosek w stosunku do Pawła Szpunara 2. zezwolić Ryszardowi Lesiukowi na złożenie do depozytu sądowego 10.220,00 (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy postanowieniem z dnia 20 grudnia 2012r. postanowił: 1. zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zgierzu
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
„ Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 1332/16 toczy się postępowanie z wniosku Bożeny Przybysz o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanii Szubert, zmarłej w dniu (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zgierzu
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
„Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1456/14 toczy się postępowanie z Jarosława Zbroja z udziałem Bożeny Zbroja, Zbigniewa Sokolnickiego i (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Paweł Placek PESEL: 70061908610
Łódź, dnia 30 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi III Wydział Cywilny al. Kościuszki 107/109 90-928 Łódź Sygnatura akt III Ns 1753/16 Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Skarb Państwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
OGŁOSZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny w osobie Sędziego S.R. Joanny Łukaszewicz po rozpoznaniu w (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zabrzu
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
VIII Ns 476/15 OGŁOSZENIE W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt VIII Ns 476/15 toczy się sprawa z wniosku Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Zabrze o stwierdzenie nabycia spadku po Marcie Mencel, (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: z wniosku Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z udziałem Jana Biazika, Józefa Czesława Biazika, Celiny Teresy Krasoń i Tadeusza Antoniego Bińczyka
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w (...)