Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Prokuratury
Adres:
ul. Koseły 22
27-600 Sandomierz
Kontakt:
Telefon: (15) 833 63 60
Fax: (15) 833 63 90
Nadrzędna prokuratura apelacyjna:
Nadrzędna prokuratura okręgowa:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Właściwość miejscowa - powiat:
Sandomierski
Właściwość miejscowa - gmina:
Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Sandomierz - miasto, Wilczyce, Zawichost
Wybrane wyroki i ogłoszenia sądowe:
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zgierzu
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
„Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1476/14 toczy się postępowanie z wniosku kuratora spadku po Annie Neugebauer o stwierdzenie nabycia spadku (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Województwa Łódzkiego - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi z udziałem nieustalonych wierzycieli
1. zezwolić wnioskodawcy - Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi na złożenie do depozytu (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zabrzu
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt VIII Ns 187/15 toczy się sprawa z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie z udziałem Dariusza Langosz, Szymona Blicharskiego, Karola Blicharskiego i Marioli (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Doroty Małgorzaty Sękowskiej
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie Przewodniczący: SSR Krzysztof Kurosz po rozpoznaniu: 21 października 2016 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku: Doroty Małgorzaty Sękowskiej przy udziale: Agnieszki Raczkowskiej o: złożenie przedmiotu (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Łodzii
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący SSR Katarzyna Kucharska po rozpoznaniu w (...)
Wyrok w imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej

Wyrok za: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Warda Leszek
Sygn. akt II K 644/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Łęczycy
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Barbara Teodorczyk
Sąd Rejonowy w Łęczycy I Wydział Cywilny ul. M. Konopnickiej 16 99-100 Łęczyca tel. 247211265 fax. 243873701 Łęczyca, dnia 24-11-2016 r. Sygnatura akt I Ns 782/15 (w (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Wojewóztwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich s siedzibą w Łodzi
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie Przewodniczący: SSR Krzysztof Kurosz po rozpoznaniu: 15 września 2016 (...)