Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Prokuratury
Adres:
ul. Koseły 22
27-600 Sandomierz
Kontakt:
Telefon: (15) 833 63 60
Fax: (15) 833 63 90
Nadrzędna prokuratura apelacyjna:
Nadrzędna prokuratura okręgowa:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Właściwość miejscowa - powiat:
Sandomierski
Właściwość miejscowa - gmina:
Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Sandomierz - miasto, Wilczyce, Zawichost
Wybrane wyroki i ogłoszenia sądowe:
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przy udziale Marianny Chlebicz
Postanowieniem z dnia 27 września 2016r Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny postanowił: 1. zezwolić (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zabrzu
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
VIII Ns 302/14 OGŁOSZENIE W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt VIII Ns 302/14 toczy się sprawa z wniosku Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej w Warszawie (następca Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zgierzu
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Krzysztof Płocha
„Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1985/16 postępowanie z wniosku Albertto Ponzetti o stwierdzenie nabycia spadku (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zabrzu
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Luiza w Zabrzu
W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 94/14 toczy się sprawa z wniosku Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza” w Zabrzu z udziałem Agnieszki Laskowskiej (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: nieustalonych wierzycieli niepodjetego depozytu po zmarłej Franciszce Marlikowskiej
Postanowieniem z dnia 15 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Kutnie
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Zbigniew Jaros
OGŁOSZENIE „Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia, że przed tut. Sądem pod sygnaturą akt I Ns 35/17 toczy się postępowanie z wniosku Zbigniewa Jaros o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości – działki (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zgierzu
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Roman Ciupa
„Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny ul. Sokołowska 6, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 124/15 toczy się postępowanie z wniosku Asekuracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Ryszarda Lesiuka
Postanowieniem z dnia 04 stycznia 2017 r., Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił: 1. zezwolić Ryszardowi Lesiukowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1703 zł (jeden tysiąc siedemset (...)