Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Prokuratury
Adres:
ul. Leśna 33
27-200 Starachowice
Kontakt:
Telefon: (41) 276 15 00
Fax: (41) 276 15 30
Nadrzędna prokuratura apelacyjna:
Nadrzędna prokuratura okręgowa:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Właściwość miejscowa - powiat:
Kielecki, Starachowicki
Właściwość miejscowa - gmina:
Bodzentyn, Brody, Mirzec, Pawłów, Starachowice - miasto, Wąchock
Wybrane wyroki i ogłoszenia sądowe:
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: nieznanych wierzycieli po zmarłej w dniu 29 lipca 2002 roku Leokadii Adamczewskiej
POSTANOWIENIE Dnia 12 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie Przewodniczący: SSR (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Piotra Mamcarz
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, IV Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie Piotra Mamcarz, że w dniu 28 marca 2017 r. g. 12:00 sala 509 w tutejszym Sądzie al. (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zabrzu
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Gmina Miejska Zabrze
W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 902/16 toczy się sprawa z wniosku Gminy Miejskiej Zabrze o stwierdzenie nabycia spadku po Ewie Rzepce (Rzepka) z domu Szymie (Szyma), (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zabrzu
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Luiza w Zabrzu
W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 94/14 toczy się sprawa z wniosku Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza” w Zabrzu z udziałem Agnieszki Laskowskiej (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi
Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2017r., Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił: 1. zezwolić (...)
Wyrok w imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej

Wyrok za: zasiedzenie nieruchomości
Sygn. akt II K 628/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Pabianicach
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: nieznanego wierzyciela
W SPRAWIE DEPOZYTÓW SĄDOWYCH 21.04.2011 r. woj. Łódzkie PABIANICE, gmina Pabianice Dotyczy: sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad oddziału w Łodzi z udziałem nieznanego wierzyciela oraz Gminy Pabianice Sygnatura (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie Przewodniczący: SSR Monika Skibińska po rozpoznaniu: 16 listopada 2016 (...)