Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Prokuratury
Adres:
ul. Wschodnia 13
28-200 Staszów
Kontakt:
Telefon: (15) 864 21 50
Fax: (15) 864 23 88
Nadrzędna prokuratura apelacyjna:
Nadrzędna prokuratura okręgowa:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Właściwość miejscowa - powiat:
Staszowski
Właściwość miejscowa - gmina:
Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Staszów, Szydłów
Wybrane wyroki i ogłoszenia sądowe:
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: sprawy z wniosku Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi
Postanowieniem z dnia 15 luty 2017 r., Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił: 1. zezwolić (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zabrzu
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
VIII Ns 302/14 OGŁOSZENIE W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt VIII Ns 302/14 toczy się sprawa z wniosku Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej w Warszawie (następca Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Helena Laszczyk, nazwisko rodowe Laszczyk, córka Alojzego i Róży nazwisko rodowe Ogan
W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny w sprawie o sygnaturze (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi
Postanowieniem z dnia 2 styczna 2017r Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny postanowił: 1. zezwolić (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi i nieustalonych wierzycieli
1. zezwolić Województwu Łódzkiemu - Zarządowi Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: dot. nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Leśnej, stanowiącej działkę nr 414/25 o powierzchni 0.16.30 m2
W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 2110/16 toczy się (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Zofia Kaniewska
Przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach toczy się z sprawa o sygn. akt I Ns 639/15 z wniosku Zofii Kaniewskiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zabrzu
W sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Bank PKO SA w Warszawie
W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 129/12 toczy się sprawa z wniosku Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie (poprzednio Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Mikołaja Kopernika w (...)