Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Prokuratury
Adres:
ul. Kusocińskiego 11
29-100 Włoszczowa
Kontakt:
Telefon: (41) 388 35 50
Fax: (41) 388 35 51
Nadrzędna prokuratura apelacyjna:
Nadrzędna prokuratura okręgowa:
Wybierz:
  • Mapa
  • Zdjęcie
Właściwość miejscowa - powiat:
Kielecki, Konecki, Włoszczowski
Właściwość miejscowa - gmina:
Łopuszno, Słupia (Konecka), Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, Radków, Secemin, Włoszczowa
Wybrane wyroki i ogłoszenia sądowe:
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Rajnold Kempski
W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 2027/16 toczy się sprawa z wniosku Erwina Kempskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Rajnoldzie Kempskim, zmarłym w (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
„Sąd Rejonowy dla Łodzi- Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie o sygnaturze akt II Ns 1561/16 toczy się przed Sądem postępowanie z wniosku VARSOVIA Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Pabianicach
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
W SPRAWIE DEPOZYTÓW SĄDOWYCH 17.06.2016 r. woj. Łódzkie PABIANICE, gmina Pabianice Dotyczy: sprawy z wniosku Gminy Miejskiej Pabianice – Prezydenta Miasta Pabianic z udziałem nieznanego wierzyciela o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego Sygnatura (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Pabianicach
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: nieznanego wierzyciela
W SPRAWIE DEPOZYTÓW SĄDOWYCH 31.05.2011 r. woj. Łódzkie PABIANICE, gmina Pabianice Dotyczy: sprawy z wniosku Gminy Miejskiej Pabianice – Prezydenta Miasta Pabianic z udziałem nieznanego wierzyciela Sygnatura akt: I Ns 510/10 1.Sąd Rejonowy w Pabianicach I (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Agnieszki Wolskiej
OGŁOSZENIE Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Ewy Adamczyk-Borowskiej –pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: nieznani wierzyciele kwoty 1.703 zł z tytułu ostatecznego podziału majątku Towarzystwa Handlu Zagranicznego \"Skórimpex\" Sp. z o.o. w likwidacji przypadającemu zmarłemu udziałowcowi Cecylii Kozłowskiej
Dnia 27 września 2016 r. Sąd RejonowyXVIII (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy w Zgierzu
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
„Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny ul. Sokołowska 6, w sprawie o sygnaturze (...)
Ogłoszenie Sądowe
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
W sprawie: zasiedzenie nieruchomości
ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Małgorzaty Sęk kuratora procesowego w osobie pracownika sądu Renaty Pasek, adres dla doręczeń: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi II Wydział Cywilny, Al. Kościuszki (...)