Środa, 08 lutego 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5462
Środa, 08 lutego 2023

Wyniki wyszukiwania

08.02.2023

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Ewy Adamczyk-Borowska – pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, adres do korespondencji Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Remigiusza Pękali ostatnio zamieszkałego ul. Piotrkowska 24/13, 90-269 ŁÓDŹ w sprawie z powództwa Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna z siedzibą w...

Więcej
08.02.2023

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Ewy Adamczyk-Borowskiej - pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi - adres do korespondencji Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Magdaleny Gaweł ostatnio zamieszkałej ul. Letniskowa 24, 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI w sprawie z wniosku Miasto Łódź Prezydent Miasta Łodzi -Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi przy udziale...

Więcej
08.02.2023

XVIII 1 Nc 4622/22 POSTANOWIENIE Dnia 20 stycznia 2023 roku Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej Miłosz Sikora po rozpoznaniu: 20 stycznia 2023 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym w sprawie z powództwa: Retkińska Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Botanik\" z siedzibą w Łodzi przeciwko pozwanemu: Tomaszowi Nykielowi w przedmiocie: wniosku o ustanowienie kuratora postanawia: 1. ustanowić dla...

Więcej

Inne artykuły