Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Szukaj w Dzienniku EBOS.PL
Znaleziono 1021 wyników dla frazy : sprawie depozytów sądowych
...00 Łęczyca tel. 24 7211261 fax. 243873701 Łęczyca, dnia 16-02-2017 r. Sygnatura akt I Ns 671/16 OGŁOSZENIE „Sąd Rejonowy w Łęczycy postanowieniem z dnia 9 lutego 2017 roku wydanym w sprawie o sygnaturze...
...Łódź -2 Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Łodzi dla nieznanych wierzycieli - nieznanych spadkobierców Genowefy Buraczonek Postanowieniem z dnia 14 listopada 2016r., Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił: 1. wezwać do udziału w sprawie nieznanych wierzyci...
...ie czterdzieści złotych) tytułem wynagrodzenia przyznanego w punkcie 3 postanowienia, 5. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie. w sprawie depozytów sądowych depozyt sądowy Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny 1...
...łódzkie tomaszowski Ujazd Ujazd 2017-02-10 XVIII Ns 390/16 Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi przy udziale Zenona Opólskiego w sprawie nieznanych wierzycieli (dot. nieruchomości położonej w obrębie 22 Zaosie, gminie Ujazd, powiecie tomaszowskim, województwie łódzkim, ...
...niepojętego depozytu p o s t a n a w i ł stwierdzić likwidację niepodjętego depozytu w wysokości 231 zł po zmarłym Adamczewskiej Leokadii w dniu 29 lipca 2002 roku w Łodzi i przekazać go na rzecz Skarbu Państwa – I Urzędu Skarbowego Łódź Bałuty; w sprawie depozytów sądowych depozyt sądowy Sąd Rej...
... dwóch tysięcy pięciuset osiemdziesięciu trzech złotych) tytułem ostatecznego podziału majątku likwidowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Skórimpex”; 2. ustalić, że każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie; 3. /…/; 4. /…/. Sąd wzywa wierzyci...
...m, województwie łódzkim, tytułem odszkodowania za wywłaszczenie przedmiotowej działki; 2. …, 3. …, 5. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie. Sąd wzywa wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 10 lat od złożenia, od upływy 6 miesięcznego ...
...nia 2011 tj. na dzień wydania decyzji Wojewody Łódzkiego nr 253/11 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 2. …; 3. …; 4. ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie. Sąd wzywa wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 10 lat od złożenia, od up...
...1/1, 40/1, 44/1 66/2 położonych w obrębie 19 Kozub gminy Lututów, powiatu wieruszowskiego, województwa łódzkiego; 2. …; 3. stwierdzić, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie. Sąd wzywa wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 10 lat od złożenia, od...
...wykaże się tytułem prawnym co do udziału ½ części we współwłasności przedmiotowej nieruchomości lub jej następcom prawnym; 2. ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego o...
123 ... 103
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
Telefon komórkowy. Oglądamy czy przeszukujemy?
Zatrzymanie danych informatycznych oraz przeszukanie urządzenia zawierającego dane lub systemu informatycznego jako czynności procesowe do procedury (...)
1/570