Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Szukaj w Dzienniku EBOS.PL
Znaleziono 1038 wyników dla frazy : sprawie depozytów sądowych
... do depozytu sądowego kwoty 10 025 zł (dziesięć tysięcy dwadzieścia pięć złotych) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi w obrębie W-40, oznaczoną nr 365/1 o powierzchni 0,0059 ha, 2. ….; 3. ….; 4. ….; 5. ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty związane ze swym udziałem w ...
...37 zł (tysiąc dwieście pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści siedem groszy) stanowiącej udziały Marii Maczek po podziale majątku wnioskodawcy wynikającego z jego likwidacji, z tym zastrzeżeniem, że depozyt powyższy ma być wydany spadkobiercom Marii Maczek, o ile się zgłoszą i wykażą uprawnienia. w ...
...bianicka, gminie Pabianice nieruchomości nabytej z mocy prawa przez Skarb Państwa; Sąd wzywa uprawnionego wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 10 lat od złożenia, pouczając iż nieodebranie w.w określonym terminie będzie skutkowało przejściem przedmiotu świadczenia na rzecz Skarbu Państwa. w ...
...wski Lubochnia Olszowiec A 2017-03-17 XVIII Ns 48/17 Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi dla nieznanych wierzycieli Postanowieniem z dnia 1 marca 2017r., Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił: 1. wezwać do udziału w ...
...ości udziału wynoszącego 4/36 części we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Inowłódz, gminie Inowłódz, powiecie tomaszowskim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działki numer 2317/1, 2522/4, 2. …; 3. …, 4. ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty związane ze swym udziałem w ...
...eniu nabycia spadku lub zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia. Sąd wzywa spadkobierców Elżbiety Kuchta do odbioru depozytu w terminie 3 lat od upływu okresu, na który zostało wywieszone wezwanie, pod rygorem przejęcia depozytu na rzecz Skarbu Państwa. SSR Szymon Kozłowski /-/ w ...
...ę na terenie działki nr 22, należącej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Brzoskwinia”, stanowiącej część nieruchomości położonej w Łodzi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 235/2, obrębie G-11; 1. /…/ 2. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w ...
... w Łodzi i przekazać go na rzecz Skarbu Państwa – I Urzędu Skarbowego Łódź Bałuty; Sąd wzywa uprawnionego wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 10 lat od złożenia, pouczając iż nieodebranie w.w określonym terminie będzie skutkowało przejściem przedmiotu świadczenia na rzecz Skarbu Państwa. w ...
...ypłacona spadkobiercom Ewy Jurek po złożeniu wniosku od dokonanie takiej wypłaty; Sąd wzywa uprawnionego wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 10 lat od złożenia, pouczając iż nieodebranie w.w określonym terminie będzie skutkowało przejściem przedmiotu świadczenia na rzecz Skarbu Państwa. w ...
...wając wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa, 3. … 4. … 5. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w ...
123 ... 104
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572