Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Szukaj w Dzienniku EBOS.PL
Znaleziono 1728 wyników dla frazy : stwierdzenie nabycia spadku
...pomorskie Tczew, Malmö (Szwecja) 2017-03-23 I Ns 607/13 Olga Jakubanes, spadkobiercy po Oldze Jakubanes W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 607/13 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Oldze Jakubanes, zmarłej w dniu 24 marca 2000 roku w Malmö (Szwecja), osta...
...astępowania w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Patryka Urbanka ostatnio zamieszkałego w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 23/20 w sprawie z wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Skierniewicach z udziałem Grzegorza Urbanka, Krzysztofa Urbanka, Michała Urbanka, Patryka Urbanka o ...
...pomorskie Tczew 2017-03-22 akt I Ns 877/16 Tadeusz Zygmunt Żywicki, Zygmunt Ferdynand Żywicki, Małgorzata Helena Wischnewska, spadkobiercy po Tadeuszu Zygmuncie Żywickim W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 877/16 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu ...
...łódzkie 2017-03-21 Ns 116/17 „Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 116/17 toczy się postępowanie z wniosku Dariusza Gabrielczaka o stwierdzenie nabycia spadku po Lechu Piechockim, synu Jerzego i Natalii, zmarłym w dniu 8 września 2016 roku w Zgierzu, ostatnio stale ...
...s 1666/16 „Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 1666/16 z wniosku Werkol Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie z udziałem Tomasza Kawnika, Jakuba Kawnika, Oliwii Kawnik, Piotra Kawnika i Gminy Łódź o ...
6. inne
...łódzkie 2017-03-16 I Ns 462/16 „ Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 462/16 toczy się postępowanie z wniosku Wojciecha Martulewicza o stwierdzenie nabycia spadku po Ewie Pietrzak, zmarłej w dniu 26 września 2009 roku w Zgierzu, ostatnio stale przebywającej w Zgier...
...atura akt I Ns 253/16 (w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt) OGŁOSZENIE „W Sądzie Rejonowym w Łęczycy I Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns. 253/16, zawisła sprawa z wniosku Wiesława Łuczaka z udziałem Janiny Czerwińskiej, Eweliny Górczyńskiej, Kariny Massimilliano o ...
...łódzkie 2017-03-16 I Ns 1880/16 „Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu ul. Sokołowska 6, I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1880/16 toczy się postępowanie z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Jaworzno” z siedzibą w Jaworznie z udziałem Rafała Dębskiego o stwierdzen...
...łódzkie ŁÓDŹ 2017-02-03 II Ns 3024/15 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygn. akt II Ns 3024/15 z wniosku Euro Bank S.A. z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku Mieczysławie Edwardzie Komorowiczu, synu Filipa i Anieli, ...
...łódzkie ŁÓDŹ 2017-02-15 II Ns 1593/16 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygn. akt II Ns 1593/16 z wniosku Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Ewie Teresie Bohatkiewicz z domu Gruchot, córce Stefana i ...
123 ... 173
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572