Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Szukaj w Dzienniku EBOS.PL
Znaleziono 821 wyników dla frazy : termin posiedzenia sądu
...ium postępowania. W razie śmierci postępowanie zawiesza się, a osoby najbliższe lub osoby pozostające na utrzymaniu zmarłego mogą wstąpić w jego prawa. Jeżeli w terminie zawitym 3 miesięcy od dnia śmierci oskarżyciela posiłkowego osoba uprawniona nie wstąpi w prawa zmarłego, sąd lub referendarz sądo...
...rzeciwko Małgorzacie Rewedzie, Rafałowi Wytrychowskiemu i Karolowi Tylmanowi, oskarżonym o czyn z art. 258 § 1 kk, art. 286 § 1 kk w związku z art. 65 § 1 kodeksu karnego i inne (akt oskarżenia wniesiony przez Prokuraturę Rejonową w Skierniewicach, sygn. Ds. 1272/14), że terminy rozpraw zostały...
...masz Kiljana, Aleksandry Kiljan, Stanisławy Pawlak, Jerzego Pawlaka, Iwony Sochackiej, Jacka Łopatki, Agnieszki Łopatki, Wiesławy Cywińskiej,zamieszkałych oraz mających siedziby na terenie całego kraju, iż w niniejszej sprawie został wyznaczony termin rozprawy na dzień 28 lutego 2017 roku o godz. 1...
...m stadium postępowania. W razie śmierci postępowanie zawiesza się, a osoby najbliższe lub osoby pozostające na utrzymaniu zmarłego mogą wstąpić w jego prawa. Jeżeli w terminie zawitym 3 miesięcy od dnia śmierci oskarżyciela posiłkowego osoba uprawniona nie wstąpi w prawa zmarłego, sąd lub referendar...
... rozpoczęcia przewodu sądowego albo bezpośrednio po rozpoczęciu posiedzenia oświadczyć, że będzie działał jako oskarżyciel posiłkowy. Pokrzywdzony może również korzystać z pomocy pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny. termin posiedzenia sądu termin rozprawy Sąd Rejonowy dla Łodzi Śr...
... do protokołu rozprawy, że chcą działać w charakterze oskarżycieli posiłkowych. termin posiedzenia sądu termin rozprawy Sąd Rejonowy w Zabrzu VII Wydział Karny ...
...go w każdym stadium postępowania. W razie śmierci postępowanie zawiesza się, a osoby najbliższe lub osoby pozostające na utrzymaniu zmarłego mogą wstąpić w jego prawa. Jeżeli w terminie zawitym 3 miesięcy od dnia śmierci oskarżyciela posiłkowego osoba uprawniona nie wstąpi w prawa zmarłego, sąd lub ...
...ny może do rozpoczęcia przewodu sądowego albo bezpośrednio po rozpoczęciu posiedzenia oświadczyć, że będzie działał jako oskarżyciel posiłkowy. Pokrzywdzony może również korzystać z pomocy pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny. termin posiedzenia sądu termin rozprawy Sąd Rejonowy dl...
123 ... 83
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy media, które publikują zdjęcie i nazwisko zbiegłego więźnia naruszają jego dobra osobiste?
Czy publikacja wizerunku zbiegłego więźnia oraz podanie jego imienia i nazwiska — a wszystko to w (...)
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
1/571