Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Szukaj w Dzienniku EBOS.PL
Znaleziono 25 wyników dla frazy : ustalenie prawa własności nieruchomości
...gające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania, Sędzia ustalenie prawa własności nieruchomości prawo własno...
...miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawo do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono udowodnione.” Sędzia Sądu Rejonowego w Kutnie Tomasz Milski ustalenie prawa własności nieruchomości prawo własności n...
...ji gruntów jako działka o numerze 62/3, wzywając wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia zgłosili się do postępowania i udowodnili swe prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci przy orzekaniu w sprawie. ustalenie prawa własności nierucho...
...oszczenia do tej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia zgłosili się do postępowania i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci przy orzekaniu. Sędzia Sądu Rejonowego w Kutnie Szymon Kozłowski. ustalenie prawa własności nieruchomości praw...
...12 miasta Sulejów, powiecie piotrkowskim, województwie łódzkim ustanowiono dla nieustalonych spadkobierców Franciszka Chodzickiego - kuratora w osobie Anny Staroń – pracownika XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi. ustalenie prawa własności nieruchomości prawo włas...
...sięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawo własności przedmiotowych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu, a Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono udowodnione.” ustalenie prawa własności nieruchomości prawo ...
... Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane do zgłoszenia swego udziału w sprawie w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się ogłoszenia, w innym przypadku sąd stwierdzi uwłaszczenie, jeśli zostanie ono udowodnione. Sędzia Sądu Rejonowego w Kutnie Magdalena Favre ustalenie prawa własności nierucho...
...widencyjne nr 46 i 98. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy zgłosili i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości. ustalenie prawa własności nieruchomości prawo...
...Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do nieruchomości w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie udowodnione”. ustalenie prawa własności nieruchomości prawo własności nieruchomośc...
...ię wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawo do nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi nabycie prawa własności wyżej wymienionej nieruchomości zgodnie z wnioskiem. ustalenie prawa własności nieruchomości...
123
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
Telefon komórkowy. Oglądamy czy przeszukujemy?
Zatrzymanie danych informatycznych oraz przeszukanie urządzenia zawierającego dane lub systemu informatycznego jako czynności procesowe do procedury (...)
1/570