Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Szukaj w Dzienniku EBOS.PL
Znaleziono 26 wyników dla frazy : ustalenie prawa własności nieruchomości
...wu terminu zasiedzenia. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci przy stwierdzeniu nabycia własności wyżej wymienionej nieruchomości. ...
... Piasnemu o zapłatę Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania, Sędzia ...
...a wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawo do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono udowodnione.” Sędzia Sądu Rejonowego w Kutnie Tomasz Milski ...
...ej Krzyżanów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 62/3, wzywając wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia zgłosili się do postępowania i udowodnili swe prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci przy orzekaniu w sprawie. ...
...ysta, wzywając wszystkie osoby zgłaszające roszczenia do tej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia zgłosili się do postępowania i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci przy orzekaniu. Sędzia Sądu Rejonowego w Kutnie Szymon Kozłowski. ...
...naczonej jak działka nr 132/1 położonej w obrębie 12 miasta Sulejów, powiecie piotrkowskim, województwie łódzkim ustanowiono dla nieustalonych spadkobierców Franciszka Chodzickiego - kuratora w osobie Anny Staroń – pracownika XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi. ...
... Franciszki Mieczyńskiej, aby w terminie 3 miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawo własności przedmiotowych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu, a Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono udowodnione.” ...
... jest prowadzona księga wieczysta. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane do zgłoszenia swego udziału w sprawie w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się ogłoszenia, w innym przypadku sąd stwierdzi uwłaszczenie, jeśli zostanie ono udowodnione. Sędzia Sądu Rejonowego w Kutnie Magdalena Favre ...
...ie, gm. Nowy Kawęczyn, obejmujących działki ewidencyjne nr 46 i 98. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy zgłosili i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości. ...
...czycy prowadzona jest księga wieczysta o numerze LD1Y/00043929/4. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do nieruchomości w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie udowodnione”. ...
123
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (art. 42 par. 1a kk)
Najświeższa, opublikowana 17 maja, nowelizacja kodeksu karnego wprowadza obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów jako środek karny stosowany (...)
Stop piratom drogowym – ustawa podpisana przez prezydenta
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 6 maja przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę, która zaostrza kary za (...)
1/575