Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Szukaj w Dzienniku EBOS.PL
Znaleziono 25 wyników dla frazy : ustalenie prawa własności nieruchomości
... Piasnemu o zapłatę Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania, Sędzia ...
...a wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawo do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono udowodnione.” Sędzia Sądu Rejonowego w Kutnie Tomasz Milski ...
...ej Krzyżanów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 62/3, wzywając wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia zgłosili się do postępowania i udowodnili swe prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci przy orzekaniu w sprawie. ...
...ysta, wzywając wszystkie osoby zgłaszające roszczenia do tej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia zgłosili się do postępowania i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci przy orzekaniu. Sędzia Sądu Rejonowego w Kutnie Szymon Kozłowski. ...
...naczonej jak działka nr 132/1 położonej w obrębie 12 miasta Sulejów, powiecie piotrkowskim, województwie łódzkim ustanowiono dla nieustalonych spadkobierców Franciszka Chodzickiego - kuratora w osobie Anny Staroń – pracownika XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi. ...
... Franciszki Mieczyńskiej, aby w terminie 3 miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawo własności przedmiotowych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu, a Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono udowodnione.” ...
... jest prowadzona księga wieczysta. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane do zgłoszenia swego udziału w sprawie w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się ogłoszenia, w innym przypadku sąd stwierdzi uwłaszczenie, jeśli zostanie ono udowodnione. Sędzia Sądu Rejonowego w Kutnie Magdalena Favre ...
...ie, gm. Nowy Kawęczyn, obejmujących działki ewidencyjne nr 46 i 98. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy zgłosili i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości. ...
...czycy prowadzona jest księga wieczysta o numerze LD1Y/00043929/4. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do nieruchomości w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie udowodnione”. ...
...ści Łasieczniki gminie Bolimów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawo do nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi nabycie prawa własności wyżej wymienionej nieruchomości zgodnie z wnioskiem. ...
123
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572