Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Szukaj w Dzienniku EBOS.PL
Znaleziono 450 wyników dla frazy : wyrok
...iak, urodzonego w dniu 1 lutego 1979 roku w Głownie, oskarżonego o to, że: ------------------------------------------------------------------------ w dniu 3 kwietnia 2016 roku w Boczkach Zarzecznych, gm. Głowno, pow. zgierskiego, woj. łódzkiego będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rej...
...m Rejonowym w Opolu w sprawie I Ns 948/15 o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierzu Mroczka; 2. o ustanowieniu kuratora dokonać publicznych ogłoszeń na stronie internetowej tutejszego Sądu i lokalu Urzędu Miasta w Opolu oraz w internetowym dzienniku wyroków i ogłoszeń sądowych na stronie www.EB...
...sek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Wniosek składa się na piśmie. We wniosku należy wskazać, czy dotyczy całości wyroku czy też niektórych czynów, których popełnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu, bądź też jedynie rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach praw...
...wiązkowa, a ich niestawiennictwo nie tamuje rozpoznania sprawy. Jednocześnie Sąd poucza, że zgodnie z treścią art. 387 § 2 kodeksu postępowania karnego w przypadku złożenia przez oskarżonego lub oskarżonych na rozprawie wniosku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy, Sąd może uwzg...
...ć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Wniosek składa się na piśmie. We wniosku należy wskazać, czy dotyczy całości wyroku czy też niektórych czynów, których popełnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu, bądź też jedynie rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjac...
...może złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Wniosek składa się na piśmie. We wniosku należy wskazać, czy dotyczy całości wyroku czy też niektórych czynów, których popełnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu, bądź też jedynie rozstrzygnięcia o karze i o innych kon...
...ostanowienie i zezwolić Krystianowi Kitlińskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1400 (jeden tysiąc czterysta) złotych tytułem wymagalnych alimentów na rzecz małoletniego syna Oliwiera Kitlińskiego za okres od grudnia 2008 r. do marca 2009 r. zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dni...
... lub ustnie do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez pr...
...skodawcy Bożenie Koperkiewicz na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi kwoty 200 złotych (dwieście złotych) tytułem naprawienia szkody wyrządzonej Piotrowi Nieoczymowi przez wnioskodawczynię, zasądzonej na rzecz uczestnika, wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śró...
...tokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania post...
123 ... 45
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy media, które publikują zdjęcie i nazwisko zbiegłego więźnia naruszają jego dobra osobiste?
Czy publikacja wizerunku zbiegłego więźnia oraz podanie jego imienia i nazwiska — a wszystko to w (...)
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
1/571