Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Szukaj w Dzienniku EBOS.PL
Znaleziono 453 wyników dla frazy : wyrok
...ce postępowanie doręcza się wraz z tłumaczeniem; za zgodą oskarżyciela posiłkowego można poprzestać na ogłoszeniu przetłumaczonego orzeczenia kończącego postępowanie, jeżeli nie podlega ono zaskarżeniu (art.57a kpk). 7. Niestawiennictwo oskarżyciela posiłkowego nie stoi na przeszkodzie ogłoszeniu ...
...na rozprawie głównej w pierwszej instancji może złożyć oświadczenie na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie ...
...-------- 5. na podstawie art. 43a § 2 k. k. orzeka od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 5 000 (pięciu tysięcy) złotych; ------------------------------------------------------ 6. na podstawie art. 43b k. k. orzeka podanie ...
...ce postępowanie doręcza się wraz z tłumaczeniem; za zgodą oskarżyciela posiłkowego można poprzestać na ogłoszeniu przetłumaczonego orzeczenia kończącego postępowanie, jeżeli nie podlega ono zaskarżeniu (art.57a kpk). 7. Niestawiennictwo oskarżyciela posiłkowego nie stoi na przeszkodzie ogłoszeniu ...
...ępowania uczestniczki postępowania przed Sądem Rejonowym w Opolu w sprawie I Ns 948/15 o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierzu Mroczka; 2. o ustanowieniu kuratora dokonać publicznych ogłoszeń na stronie internetowej tutejszego Sądu i lokalu Urzędu Miasta w Opolu oraz w internetowym dzienniku ...
...ce postępowanie doręcza się wraz z tłumaczeniem; za zgodą oskarżyciela posiłkowego można poprzestać na ogłoszeniu przetłumaczonego orzeczenia kończącego postępowanie, jeżeli nie podlega ono zaskarżeniu (art.57a kpk). 7. Niestawiennictwo oskarżyciela posiłkowego nie stoi na przeszkodzie ogłoszeniu ...
...postępowania karnego). Obecność pokrzywdzonych nie jest obowiązkowa, a ich niestawiennictwo nie tamuje rozpoznania sprawy. Jednocześnie Sąd poucza, że zgodnie z treścią art. 387 § 2 kodeksu postępowania karnego w przypadku złożenia przez oskarżonego lub oskarżonych na rozprawie wniosku o wydanie ...
...ce postępowanie doręcza się wraz z tłumaczeniem; za zgodą oskarżyciela posiłkowego można poprzestać na ogłoszeniu przetłumaczonego orzeczenia kończącego postępowanie, jeżeli nie podlega ono zaskarżeniu (art.57a kpk). 7. Niestawiennictwo oskarżyciela posiłkowego nie stoi na przeszkodzie ogłoszeniu ...
...ce postępowanie doręcza się wraz z tłumaczeniem; za zgodą oskarżyciela posiłkowego można poprzestać na ogłoszeniu przetłumaczonego orzeczenia kończącego postępowanie, jeżeli nie podlega ono zaskarżeniu (art.57a kpk). 7. Niestawiennictwo oskarżyciela posiłkowego nie stoi na przeszkodzie ogłoszeniu ...
...r postanowił: 1. zmienić zaskarżone postanowienie i zezwolić Krystianowi Kitlińskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1400 (jeden tysiąc czterysta) złotych tytułem wymagalnych alimentów na rzecz małoletniego syna Oliwiera Kitlińskiego za okres od grudnia 2008 r. do marca 2009 r. zasądzonych ...
123 ... 46
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574