Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Szukaj w Dzienniku EBOS.PL
Znaleziono 1023 wyników dla frazy : zasiedzenie nieruchomości
... zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 70/17 postępowanie z wniosku Leonarda Bartczaka z udziałem Haliny Chwalko, Tadeusza Niteckiego, Jana Niteckiego, Antoniego Niteckiego i Kazimiery Garczyńskiej o stwierdzenie nabycia przez Leonarda Bartczaka z mocy prawa przez ...
...nowy w Zabrzu prowadzi księgę wieczystą o nr GL1Z/00004155/2, stanowiącej własność Marii Drost. Wzywa się, aby zainteresowani lub ich spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i wykazali swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu. ...
...czystą o nr GL1Z/00006206/9, stanowiącej własność Elżbiety Sochackiej i Franciszka Sochackiego. Wzywa się, aby zainteresowani lub ich spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i wykazali swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu. ...
... zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych po Michalinie Świebodzkiej, Janie Kościszu i Kazimierzu Kościszu aby w terminie 3 miesięcy od daty dokonania ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi ...
..., Sieraków 2017-03-27 I Ns 74/17 Emilia Bartel, Joanna Łucja Girus, Maria Rose, Rolnicza Spółdzielnia produkcyjna WARTA Sąd Rejonowy w Szamotułach informuje, że w sprawie I Ns 74/17 toczy się postępowanie z wniosku Rolniczej Spółdzielni produkcyjnej WARTA w Chorzępowie o stwierdzenie nabycia przez ...
...dmiotową nieruchomością wpisana jest Gmina Łódź. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawo (własności) przedmiotowej nieruchomości- w terminie 3 miesięcy od zamieszczenia niniejszego ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez ...
...17 Szczepan Narożny, Weronika Narożna, osoby posiadające prawo do nieruchomości położonej w Międzychodzie - Borowy Młyn Sąd Rejonowy w Szamotułach informuje, że w sprawie I Ns 75/17 toczy się postępowanie z wniosku Rolniczej Spółdzielni produkcyjnej WARTA w Chorzępowie o stwierdzenie nabycia przez ...
8. inne
...łódzkie 2017-03-23 „ Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 1010/16 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Zgierskiego oraz Henryka Przewoźniaka i Zofii Przewoźniak o stwierdzenie, że nabyli oni z mocy prawa przez zasiedzenie własność nieruchomoś...
... w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 2089/16 postępowanie z wniosku Lecha Przybysz i Grażyny Przybysz z udziałem Teresy Owczarczyk i Stanisławy Przybysz o stwierdzenie nabycia przez Lecha Przybysz i Grażynę Przybysz z mocy prawa przez ...
10. inne
...łódzkie 2017-03-21 „ Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 1648/16 toczy się postępowanie z wniosku Aleksandry Potempy – Ogrodowczyk i Mariana Ogrodowczyka o stwierdzenie, że nabyli oni z mocy prawa przez zasiedzenie własność nieruchomości położonej w Zgierzu przy ...
123 ... 103
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572