Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-12-02 , ebos/ms
- Wymiana uzbrojenia w Służbie Więziennej to jeden z priorytetów. Jest to także istotny element przeprowadzanej reformy więziennictwa. Chodzi bowiem o poprawę bezpieczeństwa osobistego funkcjonariuszy Służby Więziennej – powiedział w trakcie wizyty w radomskim Areszcie Śledczym Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

Posiadany przez Służbę Więzienną sprzęt, wyprodukowany w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, wskutek znacznego wyeksploatowania nie wzmacnia bezpieczeństwa funkcjonariuszy.

Duża awaryjność, brak oryginalnych części zamiennych, trudności z zapewnieniem profesjonalnego serwisu naprawczego, a nade wszystko zagrożenie jakie stwarza dla bezpieczeństwa użytkujących go funkcjonariuszy oraz osób postronnych wskazuje na konieczność jego szybkiej wymiany.

Potwierdzają to także zdarzenia nadzwyczajne związane z użyciem broni palnej do których dochodziło z udziałem funkcjonariuszy.

- W tegorocznym planie wydatków budżetowych więziennictwa dokonano przesunięcia środków budżetowym przeznaczając kwotę 3,3 mln złotych na zakup fabrycznie nowego wyposażenia. Za tę kwotę zakupiono w Fabryce Broni „ŁUCZNIK – Radom” w Radomiu 2.345 kompletów pistoletów Walther oraz 100 kompletów broni palnej tego samego typu w wersji szkolnej przeznaczonych do bezpiecznej nauki jej obsługiwania w ośrodkach szkolenia Służby Więziennej – powiedział Minister Krzysztof Kwiatkowski.

- Równocześnie, z uwagi na to, że Służba Więzienna dysponowała znacznymi zasobami starego, wyeksploatowanego i niejednokrotnie nieprzydatnego do aktualnie realizowanych zadań wyposażenia podjęliśmy działania zmierzające do jego sprzedaży i przeznaczenia uzyskanych w ten sposób środków finansowych na zakup nowego sprawnego techniczne sprzętu. Działania te zakończyły się sukcesem – dodał Minister.

W wyniku sprzedaży nadwyżek starego i wyeksploatowanego uzbrojenia uzyskano środki finansowe w wysokości 2,8 mln złotych, które zostaną przeznaczone na zakup nowego wyposażenia. Stosowne procedury przetargowe uruchomione zostaną na przełomie roku.

W ich wyniku zakupionych zostanie około 1000 kompletów pistoletów oraz 600 kompletów pistoletów maszynowych. W przypadku pistoletów, w ten sposób zakończony zostałby proces wymiany. Obecnie trwają prace nad sprzedażą zbędnej amunicji.

W 2011 r. w dalszym ciągu trwać będą prace związane z wymianą uzbrojenia. Zamknięcie całego programu wymiany broni palnej powinno nastąpić w 2012 roku.

W trakcie wizyty w Areszcie Śledczym w Radomiu Minister Krzysztof Kwiatkowski dokonał inspekcji tej jednostki oraz wziął udział w odprawie rocznej. Oprócz Ministra obecni na niej byli także Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Krzysztof Keller oraz Dyrektor Okręgu Warszawskiego Służby Więziennej Pani ppłk Anna Osowska-Rembecka.
Obok zagadnień wynikających z bieżącej realizacji zadań i obowiązków nałożonych na Służbę Więzienną tematem poruszanym na odprawie była także reforma struktury organizacyjnej więziennictwa, której celem jest m.in. większa efektywność pracy penitencjarnej.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy media, które publikują zdjęcie i nazwisko zbiegłego więźnia naruszają jego dobra osobiste?
Czy publikacja wizerunku zbiegłego więźnia oraz podanie jego imienia i nazwiska — a wszystko to w (...)
Zawód: osadzony
Wychodząc na wolność po odsiedzeniu kolejnego wyroku często mówią, że idą na przerwę w karze. To (...)
1/571