Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-12-02 , ebos/ms
- Wymiana uzbrojenia w Służbie Więziennej to jeden z priorytetów. Jest to także istotny element przeprowadzanej reformy więziennictwa. Chodzi bowiem o poprawę bezpieczeństwa osobistego funkcjonariuszy Służby Więziennej – powiedział w trakcie wizyty w radomskim Areszcie Śledczym Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

Posiadany przez Służbę Więzienną sprzęt, wyprodukowany w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, wskutek znacznego wyeksploatowania nie wzmacnia bezpieczeństwa funkcjonariuszy.

Duża awaryjność, brak oryginalnych części zamiennych, trudności z zapewnieniem profesjonalnego serwisu naprawczego, a nade wszystko zagrożenie jakie stwarza dla bezpieczeństwa użytkujących go funkcjonariuszy oraz osób postronnych wskazuje na konieczność jego szybkiej wymiany.

Potwierdzają to także zdarzenia nadzwyczajne związane z użyciem broni palnej do których dochodziło z udziałem funkcjonariuszy.

- W tegorocznym planie wydatków budżetowych więziennictwa dokonano przesunięcia środków budżetowym przeznaczając kwotę 3,3 mln złotych na zakup fabrycznie nowego wyposażenia. Za tę kwotę zakupiono w Fabryce Broni „ŁUCZNIK – Radom” w Radomiu 2.345 kompletów pistoletów Walther oraz 100 kompletów broni palnej tego samego typu w wersji szkolnej przeznaczonych do bezpiecznej nauki jej obsługiwania w ośrodkach szkolenia Służby Więziennej – powiedział Minister Krzysztof Kwiatkowski.

- Równocześnie, z uwagi na to, że Służba Więzienna dysponowała znacznymi zasobami starego, wyeksploatowanego i niejednokrotnie nieprzydatnego do aktualnie realizowanych zadań wyposażenia podjęliśmy działania zmierzające do jego sprzedaży i przeznaczenia uzyskanych w ten sposób środków finansowych na zakup nowego sprawnego techniczne sprzętu. Działania te zakończyły się sukcesem – dodał Minister.

W wyniku sprzedaży nadwyżek starego i wyeksploatowanego uzbrojenia uzyskano środki finansowe w wysokości 2,8 mln złotych, które zostaną przeznaczone na zakup nowego wyposażenia. Stosowne procedury przetargowe uruchomione zostaną na przełomie roku.

W ich wyniku zakupionych zostanie około 1000 kompletów pistoletów oraz 600 kompletów pistoletów maszynowych. W przypadku pistoletów, w ten sposób zakończony zostałby proces wymiany. Obecnie trwają prace nad sprzedażą zbędnej amunicji.

W 2011 r. w dalszym ciągu trwać będą prace związane z wymianą uzbrojenia. Zamknięcie całego programu wymiany broni palnej powinno nastąpić w 2012 roku.

W trakcie wizyty w Areszcie Śledczym w Radomiu Minister Krzysztof Kwiatkowski dokonał inspekcji tej jednostki oraz wziął udział w odprawie rocznej. Oprócz Ministra obecni na niej byli także Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Krzysztof Keller oraz Dyrektor Okręgu Warszawskiego Służby Więziennej Pani ppłk Anna Osowska-Rembecka.
Obok zagadnień wynikających z bieżącej realizacji zadań i obowiązków nałożonych na Służbę Więzienną tematem poruszanym na odprawie była także reforma struktury organizacyjnej więziennictwa, której celem jest m.in. większa efektywność pracy penitencjarnej.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574