Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2009-09-02 , policja.pl / ebos.pl
Daktyloskopia jako dziedzina kryminalistyki obchodzi swoje 100-lecie na ziemiach polskich. Od dziś do 4 września na Uniwersytecie Warszawskim teoretycy i praktycy kryminalistyki, naukowcy oraz policjanci z Polski i zagranicy wymieniają doświadczenia z zakresu badań daktyloskopijnych. W inauguracji konferencji wzięli udział wiceminister swia Adam Rapacki i Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk.

Zgromadzonych gości przywitali prof. dr hab. Krzysztof Rączka, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW i wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki. Minister pogratulował inicjatorom konferencji. Według niego jest to znakomita okazja do wymiany poglądów. W swoim wystąpieniu odniósł się do przemian kryminalistyki na przestrzeni lat. Patronat honorowy nad konferencją objął Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk. Podkreślił on, że pomysł obchodów 100-lecia daktyloskopii od samego początku cieszył się jego aprobatą. Prof. dr hab. Krzysztof Rączka zauważył, że uroczyste obchody 100-lecia daktyloskopii na ziemiach polskich połączone zostały z 90. rocznicą powołania Policji Państwowej w Polsce.

Celem konferencji jest prezentacja prac badawczych i wymiana doświadczeń związanych z szeroko rozumianą problematyką daktyloskopii oraz wypracowanie kierunków dalszego rozwoju tej nauki. Wspólne obrady kierownictwa Uniwersytetu Warszawskiego, kadry kierowniczej Policji, pracowników naukowych, zaproszonych gości oraz ekspertów Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego pozwolą na uściślenie stanowisk w zakresie prawnym, formalnym i merytorycznym wykonywania ekspertyz daktyloskopijnych. Eksperci zapoznają się z najnowszą interpretacją przepisów prawnych dot. ekspertyzy i roli biegłego w procesie karnym. Jest to szczególnie istotne w kontekście rozpoczynającej się na forum europejskim dyskusji na temat harmonizacji międzynarodowych standardów dotyczących wykorzystania dowodów naukowych w prowadzonych śledztwach. W dyskusji zostaną poruszone problemy rodzajów opinii oraz jakości pracy. Bardzo ważnym elementem będzie także nawiązanie wspólnych kontaktów, które być może zaowocują rozpoczęciem pracy nad nowymi projektami badawczymi.

Przewodniczącym komitetu naukowego konferencji jest prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski. Inicjatorem międzynarodowej konferencji jest Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji. Impreza przygotowywana została w porozumieniu z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572