Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-12-08 , ebos/kgp
Dziś, 9 grudnia, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji. Z tej okazji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się pierwsza konferencja antykorupcyjna - wspólna debata integrująca antykorupcyjne działania różnych służb i instytucji sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego.

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji został ustanowiony na mocy Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 58/4 z dnia 31 października 2003 roku i upamiętnia ratyfikację w dniach 9 -11 grudnia 2003 roku w Meridzie w Meksyku Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji. Od tego czasu Konwencja stanowi bazę do zwalczania korupcji zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, a także przyczynia się do uwydatnienia roli zapobiegania i walki z tą patologią oraz podnoszenia poziomu świadomości obywateli.

Planowane obchody rozpoczną się 9 grudnia 2010 roku godzinie 8.00 w siedzibie CBA, gdzie odbędzie się pokazowa lekcja antykorupcyjna dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej, zorganizowana we współpracy z Instytutem Kościuszki z Krakowa.

Główna część uroczystości, I Konferencja Antykorupcyjna, rozpocznie się o godzinie 10.00 w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Będzie to wspólna debata integrująca antykorupcyjne działania różnych służb i instytucji sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego, które dostrzegają niszczycielską siłę korupcji i są zainteresowane profilaktyką i walką z korupcją.

W konferencji udział wezmą przedstawiciele ministerstw i organów centralnych, służb i wymiaru sprawiedliwości, reprezentanci świata nauki oraz organizacji pozarządowych, dla których wspólnym mianownikiem jest dobro kraju i przeciwdziałanie zagrożeniu, jakie stanowi korupcja. Wydarzenie będzie miało również wymiar międzynarodowy – do Warszawy z tej okazji przyjadą przedstawiciele instytucji antykorupcyjnych z wielu państw m.in. z Litwy, Łotwy oraz Rumunii.

Korupcja to żądanie, proponowanie, wręczanie i przyjmowanie bezpośrednio lub pośrednio łapówki, jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści albo obietnicy takiej korzyści. Korupcja oznacza przede wszystkim nadużycie władzy publicznej dla prywatnych korzyści. Dotyczy to nie tylko funkcjonariuszy publicznych i przedstawicieli instytucji samorządowych. Na korupcję narażone mogą być także osoby zatrudnione w placówkach dysponujących środkami publicznymi, np. w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, szkołach, uczelniach, przedsiębiorstwach z udziałem Skarbu Państwa, fundacjach.

Jeśli otrzymamy propozycję korupcyjną, powinniśmy zawiadomić o tym policję, prokuraturę albo CBA. We wszystkich komendach wojewódzkich policji działają specjalne telefony obsługiwane przez wydziały do walki z korupcją. Numery są dostępne na stronie Komendy Głównej Policji. Jest też możliwość przesłania zawiadomienia na podane tam adresy e-mail.

Przestępstwa tego rodzaju można również zgłaszać nabezpłatny alarmowy numer antykorupcyjny CBA: 800 808 808.

Na wspólnym portalu internetowym CBA i MSWiA www.antykorupcja.gov.pl znajdziemy praktyczne wskazówki dotyczące zachowania w zetknięciu z korupcją. Są tam również materiały edukacyjne (m.in. ulotki, spot telewizyjny i radiowy), które mają pomóc w zapobieganiu temu zjawisku.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Postępowanie w sprawach nieletnich wciąż niezgodne ze standardami
Zasady przedłużania pobytu w schroniskach dla nieletnich wciąż nie zawierają podstawowych gwarancji, które są obecne w (...)
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki. To potoczne określenia na nadajnik PID, należący do system dozoru elektronicznego (SDE). (...)
1/574