Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-12-08 , ebos/kgp
Dziś, 9 grudnia, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji. Z tej okazji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się pierwsza konferencja antykorupcyjna - wspólna debata integrująca antykorupcyjne działania różnych służb i instytucji sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego.

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji został ustanowiony na mocy Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 58/4 z dnia 31 października 2003 roku i upamiętnia ratyfikację w dniach 9 -11 grudnia 2003 roku w Meridzie w Meksyku Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji. Od tego czasu Konwencja stanowi bazę do zwalczania korupcji zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, a także przyczynia się do uwydatnienia roli zapobiegania i walki z tą patologią oraz podnoszenia poziomu świadomości obywateli.

Planowane obchody rozpoczną się 9 grudnia 2010 roku godzinie 8.00 w siedzibie CBA, gdzie odbędzie się pokazowa lekcja antykorupcyjna dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej, zorganizowana we współpracy z Instytutem Kościuszki z Krakowa.

Główna część uroczystości, I Konferencja Antykorupcyjna, rozpocznie się o godzinie 10.00 w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Będzie to wspólna debata integrująca antykorupcyjne działania różnych służb i instytucji sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego, które dostrzegają niszczycielską siłę korupcji i są zainteresowane profilaktyką i walką z korupcją.

W konferencji udział wezmą przedstawiciele ministerstw i organów centralnych, służb i wymiaru sprawiedliwości, reprezentanci świata nauki oraz organizacji pozarządowych, dla których wspólnym mianownikiem jest dobro kraju i przeciwdziałanie zagrożeniu, jakie stanowi korupcja. Wydarzenie będzie miało również wymiar międzynarodowy – do Warszawy z tej okazji przyjadą przedstawiciele instytucji antykorupcyjnych z wielu państw m.in. z Litwy, Łotwy oraz Rumunii.

Korupcja to żądanie, proponowanie, wręczanie i przyjmowanie bezpośrednio lub pośrednio łapówki, jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści albo obietnicy takiej korzyści. Korupcja oznacza przede wszystkim nadużycie władzy publicznej dla prywatnych korzyści. Dotyczy to nie tylko funkcjonariuszy publicznych i przedstawicieli instytucji samorządowych. Na korupcję narażone mogą być także osoby zatrudnione w placówkach dysponujących środkami publicznymi, np. w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, szkołach, uczelniach, przedsiębiorstwach z udziałem Skarbu Państwa, fundacjach.

Jeśli otrzymamy propozycję korupcyjną, powinniśmy zawiadomić o tym policję, prokuraturę albo CBA. We wszystkich komendach wojewódzkich policji działają specjalne telefony obsługiwane przez wydziały do walki z korupcją. Numery są dostępne na stronie Komendy Głównej Policji. Jest też możliwość przesłania zawiadomienia na podane tam adresy e-mail.

Przestępstwa tego rodzaju można również zgłaszać nabezpłatny alarmowy numer antykorupcyjny CBA: 800 808 808.

Na wspólnym portalu internetowym CBA i MSWiA www.antykorupcja.gov.pl znajdziemy praktyczne wskazówki dotyczące zachowania w zetknięciu z korupcją. Są tam również materiały edukacyjne (m.in. ulotki, spot telewizyjny i radiowy), które mają pomóc w zapobieganiu temu zjawisku.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (art. 42 par. 1a kk)
Najświeższa, opublikowana 17 maja, nowelizacja kodeksu karnego wprowadza obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów jako środek karny stosowany (...)
Stop piratom drogowym – ustawa podpisana przez prezydenta
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 6 maja przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę, która zaostrza kary za (...)
1/575