Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-12-20 , ebos/na wokandzie
Z badań opinii publicznej wynika, że Polacy nie posiadają podstawowej wiedzy na temat zasad działania wymiaru sprawiedliwości. Jak to zmienić? Trzeba zacząć od edukacji w szkołach – postanowiło kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości oraz samorząd radców prawnych.

Pierwsze kilkugodzinne lekcje prawa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzone w ramach przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”, zaczną się zaraz po przyszłorocznych feriach zimowych. O różnicach między prawem cywilnym i prawem karnym, zakresie obowiązków sędziego, adwokata i prokuratora, a także instytucjach składających się na system sprawiedliwości, jako pierwsi dowiedzą się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi. Lekcje poprowadzą pro bono radcowie zrzeszeni w Krajowej Izbie Radców Prawnych.

– Kształtowanie świadomości prawnej trzeba zacząć na tyle wcześnie, aby prawnik nie był „strażakiem” wzywanym, gdy sytuacja jest już bardzo zła – twierdzą organizatorzy akcji z Ministerstwa Sprawiedliwości i KIRP. Dlatego też młodzież biorąca udział w lekcjach, zamiast z cechami języka aktów prawnych, zapozna się z podstawowymi przepisami prawa regulującymi codzienne problemy – jak choćby własność rzeczy, prawa konsumenta czy prawa przysługujące stronom przed sądem. Program praktycznych lekcji prawa w szkołach ponadgimnazjalnych obejmował będzie też prawa i obowiązki obywatela w kontaktach z przedstawicielami oraz jednostkami władzy wszystkich szczebli.

Lekcje w Łodzi to jedynie pilotaż programu mającego na celu walkę z wykluczeniem prawnym obywateli, a także odmitologizowanie instytucji wymiaru sprawiedliwości i uczynienie ich bardziej dostępnymi dla obywateli. W zamyśle MS i KIRP lekcje prawa mają mieć charakter ogólnopolski, pomysłodawcy liczą też, że w ich prowadzenie zaangażują się przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych.

Program lekcji prawa dla uczniów liceów i techników to nie jedyne działania Ministerstwa Sprawiedliwości prowadzone w celu upowszechniania wiedzy o prawie. Od kwietnia 2010 br. resort realizuje inny nowatorski pomysł polegający na organizacji cyklu dwugodzinnych spotkań edukacyjnych dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów (tak kierunków prawniczych, jak i nieprawniczych), na których przekazywane są najbardziej istotne informacje dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Spotkania te znacznie różnią się od tradycyjnych lekcji i wykładów – prowadzący je wykładowcy przekazują wiedzę głównie za pomocą metod interaktywnych i aktywizujących, w tym scenek sytuacyjnych oraz studiów przypadku. W spotkaniach edukacyjnych docelowo weźmie udział ok. 7,2 tys. uczniów oraz 2,3 tys. studentów.

Ministerstwo Sprawiedliwości w ostatnim czasie wydało również dwie publikacje upowszechniające wiedzę o prawie – poradnik dla dzieci zatytułowany „Będę świadkiem w sądzie” oraz broszurę „Prawa i obowiązki obywatela w sądzie i prokuraturze”, której każda z trzech części poświęcona jest innemu typowi postępowania – cywilnemu, karnemu i sądowoadministracyjnemu. Publikacja broszur, jak również organizacja spotkań edukacyjnych dla uczniów i studentów, współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości”.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574