Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2010-12-22 , ebos/kgp
Chcesz, żeby Twoje dzieła sztuki były bezpieczniejsze? Wypełnij formularz „Bezpieczne Zbiory – Bezpieczne Kolekcje”! Opisz swoje zabytki! Skorzystaj ze standardów wypracowanych m.in. przez Komendę Główną Policji. W razie nieszczęścia łatwiej będzie odzyskać swoją własność.

Przedsięwzięcie stanowi kontynuację zainicjowanego w 2008 r., przez działający w KGP Krajowy Zespół do Walki z Przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu, programu wdrożenia systemu dokumentacji dzieł sztuki „Object ID”.

Program „Bezpieczne Zbiory – Bezpieczne Kolekcje” jest standardem dokumentacji zabytków i dzieł sztuki, stworzonym w celu identyfikacji obiektów utraconych w wyniku przestępstwa, klęski żywiołowej czy zagubienia. Jest skierowany jest przede wszystkim do indywidualnych posiadaczy dzieł sztuki, kolekcjonerów, antykwariuszy i właścicieli galerii. Jego odbiorcą mogą być też środowiska kościelne, od wieków gromadzące w świątyniach dobra kultury.

Istotą programu jest formularz, którego wypełnienie pozwala na późniejszą identyfikację utraconych obiektów. Opisanie pól i uzupełnienie formularza o odpowiednie zdjęcia nie wymaga specjalistycznej wiedzy - wystarczy uważnie przeczytać informacje o tym, jak wypełniać kwestionariusz. Karta identyfikacyjna obiektu w programie „Bezpieczne Zbiory - Bezpieczne Kolekcje” została tak zaprojektowana, by posiadacz dzieła sztuki bądź zabytku mógł wypełnić ją samodzielnie.

System został zbudowany przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych oraz Wydział ds. Przestępczości Kryminalnej BK KGP, we współpracy ze środowiskami muzealnymi, Służbą Celną, pracownikami rynku antykwarycznego, towarzystwami ubezpieczeniowymi, jak również właścicielami dzieł sztuki i antyków. Jego podstawą są funkcjonujące karty muzealne oraz zainicjowany przez fundację Jean Paul Getty Trust w 1993 r., i przyjęty przez ICOM, system „Object ID”

Więcej na stronie: www.bezpiecznezbiory.pl, gdzie można przeczytać informacje dotyczące samego programu, wskazówek dokumentacyjnych oraz zaangażowanych w jego realizację instytucji.

............................................................
Zagrożenie zabytków przestępczością

W 2009 r. stwierdzono 872 przestępstwa, w których przedmiotem zamachu były zabytki ruchome. W stosunku do 2008 r., zgodnie z policyjnymi danymi statystycznymi, nastąpił wzrost tych przestępstw o 2,95 %. Z ogółu przestępstw przeciwko zabytkom 317 zdarzeń dotyczyło dzieł sztuki plastycznej, rzemiosła artystycznego, sztuki użytkowej, pamiątek historycznych, numizmatów oraz przedmiotów upamiętniających wydarzenia historyczne (wzrost liczby przestępstw o 7,09 % w stosunku do 2008 r.).
W 2009 r. stwierdzono 58 przestępstw ściganych z art. 108 i 109 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (w 2008 r. – 71 przestępstw stwierdzonych). Odnotowano również 176 przestępstw, w wyniku których nastąpiła utrata przedmiotów kultu religijnego, nie będących zabytkami w myśl ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
..............................................................
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (art. 42 par. 1a kk)
Najświeższa, opublikowana 17 maja, nowelizacja kodeksu karnego wprowadza obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów jako środek karny stosowany (...)
Stop piratom drogowym – ustawa podpisana przez prezydenta
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 6 maja przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę, która zaostrza kary za (...)
1/575