Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2011-01-04 , ebos/ms
Od początku roku, a de facto od 3 stycznia System Dozoru Elektronicznego został rozszerzony o możliwość wykonania kary dla kolejnych 2000 skazanych i obszar właściwości terytorialnej apelacji poznańskiej, gdańskiej i rzeszowskiej oraz Sąd Okręgowy w Łodzi.

- Łącznie potencjalnie umożliwi wykonanie kary w stosunku do 4000 skazanych – stwierdził Minister Sprawiedliwości na konferencji prasowej.

Do 31 grudnia 2010 r. System Dozoru Elektronicznego był w końcowej fazie III etapu wdrażania i w pełni funkcjonował w apelacjach sądowych: białostockiej, krakowskiej, lubelskiej i warszawskiej. Na tym poziomie rozbudowy systemu, który zakończył się 31 grudnia 2010 r. stworzona została potencjalna możliwość wykonania kary pozbawienia wolności w SDE dla 2000 skazanych. W tym czasie trwała również rozbudowa systemu mająca na celu zwiększenie jego pojemności i przygotowanie go do odbycia kary dla kolejnych 2 000 skazanych.

- Najbliższy rok to czas, w którym realizowany będzie najważniejszy - ostatni etap wdrażania Systemu Dozoru Elektronicznego – powiedział Krzysztof Kwiatkowski.

- Eksploatacja systemu przewiduje wówczas możliwość wykonania kary w stosunku do 4000 skazanych. Równolegle trwać będą prace ostatniego etapu rozbudowy SDE dla kolejnej grupy 3500 skazanych - dodał.

Po zakończeniu wspomnianych prac, od 1 stycznia 2012 r. system obejmie cztery ostatnie apelacje sądowe: katowicką, łódzką (w pozostałej części), szczecińską i wrocławską.

Wówczas System Dozoru Elektronicznego obejmie terytorium całego kraju i przejdzie z wdrożenia w stan eksploatacji, stwarzając możliwość wykonania kary pozbawienia wolności w tym systemie dla maksymalnej liczby 7500 skazanych (w wymiarze dziennym i miesięcznym).

Na dzień 30 grudnia 2010 r. wykonaniem kary w SDE zostało objętych łącznie 590 skazanych, z czego 403 odbywa karę, a 187 ją ukończyło.

Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego i szczegółowymi zapisami Umowy na usługę utworzenia, wdrożenia i eksploatacji SDE jednym z jej warunków był obowiązek - od dnia 1 stycznia 2011 r. - przejęcia od Konsorcjum obsługi Centrali Monitorowania SDE przez jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Sprawiedliwości.

Minister Sprawiedliwości do wykonania tych zadań wyznaczył Centralny Zarząd Służby Więziennej. Utworzone zostało Biuro Dozoru Elektronicznego.

Prace nad realizacją przejęcia obsługi Centrali Monitorowania SDE zostały rozpoczęte od rekrutacji, przeszkolenia i wdrażania do realizacji zadań bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności w SDE nowej grupie operatorów Centrali Monitorowania składającej się z funkcjonariuszy SW i pracowników cywilnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości z dniem 1 sierpnia 2010 r. Sąd Okręgowy w Płocku, którego Wydział Penitencjarny dotychczas wydał najwięcej postanowień o wykonaniu kary pozbawienia wolności w SDE, został przeniesiony z obszaru właściwości terytorialnej Sądu Apelacyjnego w Warszawie do obszaru właściwości terytorialnej Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

W związku z powyższym, aby jak najsprawniej zrealizować wspomnianą zmianę w zakresie dotychczasowego wykonywania zadań w SDE, od 1 stycznia 2011 r. postanowiono również przyspieszyć możliwość wykonywania kary pozbawienia wolności w SDE dla obszaru właściwości terytorialnej Sądu Okręgowego w Łodzi i z tym dniem włączyć go do systemu.

W ten sposób możliwość wykonywania kary w SDE została stworzona dla dwóch obszarów właściwości terytorialnej Sądów Okręgowych (Płock i Łódź) w obszarze terytorialnym apelacji łódzkiej. Włączenie do SDE Sądu Okręgowego w Łodzi ma również istotne znaczenie z powodu analizy struktury orzekanych kar, która uwidacznia bardzo dużą grupę skazanych, którzy mają orzeczone kary pozbawienia wolności kwalifikujące się do odbycia poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572