Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2011-01-18 , ebos/ms
Prawie 38 milionów zł. – to kwota jaką zainwestowano w nową siedzibę Sądu Okręgowego w Częstochowie. 14 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie budynku.

W uroczystości uczestniczył Minister Sprawiedliwości – Krzysztof Kwiatkowski.

- Dzięki tej inwestycji zapewnione zostały odpowiednie warunki lokalowe w Sądzie Okręgowym. W wyniku zwolnienia powierzchni w dotychczasowych siedzibach sądu, zdecydowanej poprawie uległy także warunki pracy w częstochowskim Sądzie Rejonowym – powiedział w trakcie uroczystości Minister Krzysztof Kwiatkowski.

Do czasu wybudowania nowego obiektu, Sąd Okręgowy i Sąd Rejonowy w Częstochowie były zlokalizowane w pięciu budynkach. Niedobór powierzchni lokalowej wynosił ponad 11 tysięcy m².

- Nowy budynek jest gwarancją lepszych warunków pracy dla sędziów, ale ułatwia też dostęp do sądu dla obywateli – powiedział Krzysztof Kwiatkowski.

W wyniku zrealizowanej inwestycji w nowym budynku sądu znajduje się m.in. 19 sal rozpraw, 35 pokoi dla sędziów oraz parkingi na 93 miejsc postojowych. Zapewniony został także dostęp dla osób niepełnosprawnych. Nowy budynek wyposażony jest we wszystkie instalacje zabezpieczająco-ochronne.

To nie jedyna inwestycja realizowana w okręgu częstochowskim.

- W projekcie budżetu na 2011 r. zaplanowano rozpoczęcie realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie” o wartości prawie 21 mln zł. – powiedział Minister Sprawiedliwości.

Ponadto do realizacji są przygotowywane następujące inwestycje:

* „Budowa budynku dla potrzeb Zamiejscowych Wydziałów: Ksiąg Wieczystych i Karnego Sądu Rejonowego w Częstochowie z siedzibą w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej” – termin zakończenia dokumentacji projektowej i prac przygotowawczych do realizacji w 2011 r.
* „Przebudowa budynku dla potrzeb Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 8”. W 2010 r. zrealizowany został zakup budynku za kwotę 1.361.500 zł. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, a następnie realizacja inwestycji planowane są po 2011 r.

W trakcie uroczystości Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski wręczył także Najwyższe Resortowe Odznaczenia - Srebrne Medale Ministra Sprawiedliwości. Odznaczenia otrzymali: Hanna Morejska – sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie, Mariola Męcik – dyrektor Sądu Okręgowego w Częstochowie oraz Volodymir Mazurok – sędzia Sądu Najwyższego Ukrainy.

Sąd Wojewódzki w Częstochowie został utworzony z dniem 1 czerwca 1975 r. na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 18, poz. 99).

Z dniem 1 stycznia 1999 r. Sąd Wojewódzki w Częstochowie został przekształcony w Sąd Okręgowy obejmujący swą właściwością miejscową Sądy Rejonowe w: Częstochowie, Lublińcu, Myszkowie i Oleśnie (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości - Dz. U. Nr 166, poz. 1253).

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 64, poz. 654), w okręgu częstochowskim funkcjonowały Sądy Rejonowe w: Częstochowie, Myszkowie i Zawierciu, a z dniem 1 stycznia 2004 r. obszar właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Częstochowie został rozszerzony o Sąd Rejonowy w Lublińcu (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Sądów Rejonowych w Miliczu, Mrągowie, Rykach i Wschowie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości – Dz. U. Nr 219, poz. 2164).

Sąd Okręgowy w Częstochowie dzieli się na następujące Wydziały: I Cywilny, II Karny, III Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych, IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Gospodarczy, VI Cywilny Odwoławczy i VII Karny Odwoławczy.

W 2009 r. do Sądu Okręgowego w Częstochowie wpłynęły ogółem 15.934 sprawy.

Limit etatów Sądu Okręgowego w Częstochowie w 2010 r. wynosi: 51 sędziów, 19 asystentów sędziów, 2 kuratorów, 129,58 urzędników oraz 20 innych pracowników.

Najmniejszą jednostką funkcjonującą w okręgu częstochowskim jest Sąd Rejonowy w Lublińcu (5 wydziałów i 10 sędziów), największą zaś Sąd Rejonowy w Częstochowie (17 wydziałów i 87 sędziów).
Prezesem Sądu Okręgowego w Częstochowie jest sędzia Robert Grygiel.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572