Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2011-02-08 , ebos/ms
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami, które są niezwykle ważne z perspektywy przedsiębiorców – powiedział Minister Krzysztof Kwiatkowski na zorganizowanym przez Business Centre Club spotkaniu dotyczącym prawnych i instytucjonalnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

-Zadanie Ministra Sprawiedliwości polega przede wszystkim na tworzeniu maksymalnie efektywnych warunków organizacyjnych pracy sądów oraz projektowaniu otoczenia prawnego odpowiadającego interesowi społecznemu, w tym również stanowiącego przyjazne otoczenie prawne dla przedsiębiorczości – dodał Minister.

- W Sejmie toczą się prace nad przygotowaną w resorcie zmianą Kodeksu spółek handlowych oraz innych ustaw wprowadzającą tzw. spółkę S24 – przypomniał Krzysztof Kwiatkowski.

Projekt ten przewiduje możliwość elektronicznego zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku o wpis.
Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie można zawiązać spółkę i złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Przewiduje się, że utworzenie spółki nastąpi według normatywnego wzorca, zatem będzie ona musiała mieć dość uproszczony charakter (wkłady tylko równe i w formie pieniężnej, nie przewiduje się aportów).

W Sejmie toczą się także prace nad zmianą ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przewidującą zrównanie wagi dokumentów i informacji wydawanych przez Centralną Informację KRS w formie papierowej z dokumentami wydawanymi drogą elektroniczną(będą one miały walor dokumentu urzędowego).Przewiduje się także poszerzenie zakresu danych z KRS ujawnianych w ogólnodostępnym systemie teleinformatycznym, i tym samym poszerzenie elektronicznego dostępu do tych danych.

- Bardzo zaawansowane są także prace rządowe nad projektem zmiany Kodeksu postępowania cywilnego. Projekt został przyjęty przez Komitet do spraw Europejskich – powiedział Krzysztof Kwiatkowski.

Celem projektu jest racjonalizacja ogólnych zasad postępowania cywilnego.Projekt ten przewiduje likwidację postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych i poddanie spraw między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej tym samym regułom procesowym, które obowiązują w ,,zwykłych” sprawach cywilnych. Przy tym, reguły te zostaną zmodernizowane przez umożliwienie bardziej elastycznego reagowania sędziego na sytuację procesową.

Nowe e-sądy

- Niewątpliwy sukces e-sądu, do którego w 2010 r. wpłynęło prawie 700 tys. spraw, a w styczniu tego roku kolejne ponad 90 tys. spraw skłania nas do rozszerzenia działalności e-sądów – zapowiedział Krzysztof Kwiatkowski. - W związku z tym przygotowaliśmy projekt rozszerzający postępowanie na nadawanie elektronicznej klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym. Pozwoli to na objęcie takim postępowaniem kolejnych 700 tys. spraw rocznie. Wedle planu kolejne e-sądy powstać miałyby w miastach, gdzie działają ośrodki migracji danych. Nie wszystkich. W których miastach powstaną kolejne e-sądy będzie wiadomo pod koniec drugiego kwartału tego roku. Zadecydują o tym wyniki ośrodków migracji – dodał Minister.

Minister przypomniał także o pracach nad nowelizacją art. 585 Kodeksu spółek handlowych, określającego tzw. przestępstwo działania na szkodę spółki, zaproponowana przez NRA, popierana co do zasady przez Ministra Sprawiedliwości.

Główne zmiany ujęcia typu przestępstwa polegają więc na:
- dookreśleniu istoty kryminalizowanego zachowania (musi zaistnieć nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązku),
- przekształceniu przestępstwa z formalnego w skutkowe (skutkiem zachowania sprawcy musi być bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia spółce znacznej szkody majątkowej),
- zmianie znamienia szkody, zawężającej kryminalizację – chodzi jedynie
o szkodę majątkową (obecnie możliwe objęcie także szkody niemajątkowej, np. szkody wizerunkowej), a nadto szkoda majątkowa musi być znaczna.
- zmianie ulega również tryb ścigania – projekt przewiduje ściganie wnioskowe(ale w razie złożenia wniosku postępowanie będzie się toczyć w trybie publiczno-skargowym – różnica polega na tym, że prokurator nie będzie mógł działać z urzędu, gdy nikt z podmiotów uprawnionych nie będzie się domagał ścigania)

Projekt przedstawiony przez NRA przewiduje wprowadzenie analogicznych zmian normatywnych w innych bliźniaczych typach przestępstw, usytuowanych w ustawie o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej, ustawie o działalności ubezpieczeniowej, ustawie – Prawo spółdzielcze oraz ustawie o spółdzielni europejskiej.

Minister Sprawiedliwości wystąpił do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego z prośbą o przeanalizowanie potrzeby nowelizacji art. 585 k.s.h. Wkrótce projekt ten zostanie także przekazany do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572