Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2011-02-17 , ebos/kgp
Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, pod nadzorem Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze, prowadzą postępowanie w sprawie licytacji odbywających się na portalu internetowym www.fruli.pl. Policja prosi o kontakt osoby, które brały udział w tych licytacjach, w celu ustalenia pokrzywdzonych oraz umożliwienia im realizacji ustawowych uprawnień w postępowaniu karnym.

Serwis fruli.pl działał zgodnie z następującym schematem. Aby móc uczestniczyć w aukcji, zarejestrowany użytkownik musiał wykupić prawo do licytowania – podbicie. Podbicia sprzedawane były w pakietach. Ceny pakietów były różne, od kilku groszy do kilku złotych. Użytkownik wykorzystywał podbicia w aukcji, licytując przedmiot z innymi uczestnikami licytacji, przebijając się wzajemnie. Jedno podbicie zwiększało cenę i przedłużało czas trwania licytacji. Gdy aukcja się kończyła, ten, kto licytował ostatni, uzyskiwał prawo wykupu przedmiotu. Pozostałe osoby ponosiły koszty wykorzystanych przez siebie podbić, nie zyskując nic.

Jak w toku dotychczasowych czynności ustalili funkcjonariusze, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że licytacje prowadzone przez osoby administrujące portalem fruli.pl przebiegały niezgodnie z ogólnodostępnym regulaminem, w szczególności podejrzewa się, że w aukcji, oprócz licytujących realnych osób, występowały sztuczne podbicia generowane przez serwis fruli.pl, tzw. boty, które zapobiegały wygrywaniu aukcji przez jej rzeczywistych użytkowników.

W związku z powyższym prosimy o kontakt osoby, które brały udział w licytacjach organizowanych na portalu www.fruli.pl, w celu ustalenia osób pokrzywdzonych oraz umożliwienia im realizacji ustawowych uprawnień w postępowaniu karnym.

Osoby, które brały udział w licytacjach, w celu nawiązania z nimi kontaktu oraz wyznaczenia właściwej dla ich miejsca zamieszkania jednostki Policji, w której zostaną przesłuchane, powinny podać dane osobowe, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym oraz nr telefonu - za pośrednictwem adresu e-mail fruli@jelenia-gora.policja.gov.pl, wpisując w temat wiadomości "Pokrzywdzony fruli.pl", lub telefonicznie (075 75-20-620), kontaktując się z Wydziałem dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Osoba stawiająca się na przesłuchanie w tej sprawie powinna zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny ważny dokument stwierdzający jej tożsamość oraz, jeśli posiada:

1. Adres e-mail, za pośrednictwem którego dokonywała korespondencji związanej z licytacjami.
2. Wydruk e-mail potwierdzenia rejestracji na portalu www.fruli.pl.
3. Wydruk e-mail autoryzacji transakcji (potwierdzenie wpłaty na konto Fruli za pośrednictwem Dotpay).
4. Wydruki e-mail autoryzacji transakcji inne niż wskazane powyżej.
5. Dokument poświadczający wpłatę z tytułu brania udziału w licytacji na portalu www.fruli.pl, np. wydruk przelewu z konta, wydruk płatności kartą kredytową.
6. Inne posiadane dokumenty związane z udziałem w licytacjach organizowanych na portalu www.fruli.pl.

Przesłuchanie ma na celu potwierdzenie brania udziału przez zgłaszającą się osobę w licytacjach organizowanych na portalu www.fruli.pl oraz ustalenie rzeczywistej wartości szkody, jaką poniosła.

Każdy z okazanych dokumentów powinien być w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich, jako zgodność z oryginałem, zostanie załączony do protokołu przesłuchania.

Pouczenie o prawach i obowiązkach pokrzywdzonego znajduje się w zakładce:
http://www.prokuratura.jgora.pl/prawa_stron.php#pokrzywdzony/index.php?menu=strona&jakastrona=cert_bezp
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574