Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2011-02-23 , ebos/fdn
Każdego roku Fundacja Dzieci Niczyje we współpracy z firmą Gemius Polska przeprowadza badania skali doświadczeń przemocy i wykorzystywania nastolatków w wieku 15-18 lat w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Młodzi ludzie relacjonują, jak często zdarzyło im się pobicie, poniżenie i różne formy wykorzystywania seksualnego ze strony dorosłych i rówieśników. Zgłaszają również, czy padli ofiarą rozboju, kradzieży lub umyślnego zniszczenia ich własności.

Oprócz doświadczeń ostatniego roku w trakcie badań diagnozowane są również przypadki kontaktów seksualnych z osobami dorosłymi przed ukończeniem przez badanych 15 lat. Dorośli podejmujący takie kontakty dopuszczają się czynów zakazanych przez polskie prawo.

Badania Fundacji Dzieci Niczyje pokazały, że w 2010 roku ponad 80% nastolatków w wieku 15-18 lat doświadczyło jakiejś formy wiktymizacji.

* 17% nastolatków doświadczyło przemocy fizycznej ze strony osoby dorosłej – w większości przypadków sprawcami byli członkowie rodziny;
* 4% zostało zgwałconych lub siłą zmuszanych do kontaktów seksualnych;
* 11% padło ofiarą rozboju – odebrano im ich własność przy użyciu siły lub groźby;
* 9% dziewcząt i 6% chłopców miało kontakty seksualne z osobami dorosłymi przed ukończeniem 15 roku życia.

Co trzeci młody człowiek doświadczył czterech lub więcej form wiktymizacji - w tej kwalifikowanej kategorii znalazła się zdecydowana większość ofiar bezpośredniej przemocy fizycznej i seksualnej ze strony dorosłych.

Znaczna część badanych pesymistycznie ocenia możliwość otrzymania pomocy w trudnych sytuacjach życiowych. 37% młodych ludzi nie ma nadziei, że ktoś pomógłby im, gdyby doświadczali przemocy w rodzinie. Blisko jedna trzecia (30%) badanych myśli, że byliby pozostawieni sami sobie w sytuacji wymuszania na nich kontaktów seksualnych przez znajomą osobę dorosłą. Blisko połowa (44%) respondentów sądzi, że nie znaleźliby pomocy, gdyby padli ofiarą cyberprzemocy ze strony swoich rówieśników.

Wyniki badań wiktymizacji pokazują, że mimo rosnącego zainteresowania problemem przemocy wobec dzieci ze strony polityków, profesjonalistów i polskiego społeczeństwa znaczna liczba dzieci i młodzieży wciąż doświadcza różnych form przemocy – fizycznej, psychicznej i seksualnej.
- Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci ciągle jest dla nas wyzwaniem. Dzieci i młodzież doświadczający krzywdzenia często czują się bezradni, zagubieni, nie wiedzą jak szukać pomocy i wsparcia. Bliski kontakt z dzieckiem - rozmowa, obserwacja i wrażliwość na zmiany jego zachowania i sposobu życia może ułatwić rozpoznanie, że jest ofiarą przemocy lub wykorzystywania – mówi dr Monika Sajkowska, dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje oraz autorka badań.

Fundacja Dzieci Niczyje prowadzi badania wiktymizacji dzieci i młodzieży od 2009 r. Cykliczne powtarzanie badań na takiej samej próbie nastolatków, z wykorzystaniem tego samego narzędzia badawczego pozwoli śledzić trendy krzywdzących doświadczeń polskiej młodzieży w kolejnych latach.
Skala doświadczeń różnych form wiktymizacji przez młodzież w 2010 roku nie zmieniła się znacząco w porównaniu do danych z roku 2009.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574