Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2011-02-23 , ebos/fdn
Każdego roku Fundacja Dzieci Niczyje we współpracy z firmą Gemius Polska przeprowadza badania skali doświadczeń przemocy i wykorzystywania nastolatków w wieku 15-18 lat w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Młodzi ludzie relacjonują, jak często zdarzyło im się pobicie, poniżenie i różne formy wykorzystywania seksualnego ze strony dorosłych i rówieśników. Zgłaszają również, czy padli ofiarą rozboju, kradzieży lub umyślnego zniszczenia ich własności.

Oprócz doświadczeń ostatniego roku w trakcie badań diagnozowane są również przypadki kontaktów seksualnych z osobami dorosłymi przed ukończeniem przez badanych 15 lat. Dorośli podejmujący takie kontakty dopuszczają się czynów zakazanych przez polskie prawo.

Badania Fundacji Dzieci Niczyje pokazały, że w 2010 roku ponad 80% nastolatków w wieku 15-18 lat doświadczyło jakiejś formy wiktymizacji.

* 17% nastolatków doświadczyło przemocy fizycznej ze strony osoby dorosłej – w większości przypadków sprawcami byli członkowie rodziny;
* 4% zostało zgwałconych lub siłą zmuszanych do kontaktów seksualnych;
* 11% padło ofiarą rozboju – odebrano im ich własność przy użyciu siły lub groźby;
* 9% dziewcząt i 6% chłopców miało kontakty seksualne z osobami dorosłymi przed ukończeniem 15 roku życia.

Co trzeci młody człowiek doświadczył czterech lub więcej form wiktymizacji - w tej kwalifikowanej kategorii znalazła się zdecydowana większość ofiar bezpośredniej przemocy fizycznej i seksualnej ze strony dorosłych.

Znaczna część badanych pesymistycznie ocenia możliwość otrzymania pomocy w trudnych sytuacjach życiowych. 37% młodych ludzi nie ma nadziei, że ktoś pomógłby im, gdyby doświadczali przemocy w rodzinie. Blisko jedna trzecia (30%) badanych myśli, że byliby pozostawieni sami sobie w sytuacji wymuszania na nich kontaktów seksualnych przez znajomą osobę dorosłą. Blisko połowa (44%) respondentów sądzi, że nie znaleźliby pomocy, gdyby padli ofiarą cyberprzemocy ze strony swoich rówieśników.

Wyniki badań wiktymizacji pokazują, że mimo rosnącego zainteresowania problemem przemocy wobec dzieci ze strony polityków, profesjonalistów i polskiego społeczeństwa znaczna liczba dzieci i młodzieży wciąż doświadcza różnych form przemocy – fizycznej, psychicznej i seksualnej.
- Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci ciągle jest dla nas wyzwaniem. Dzieci i młodzież doświadczający krzywdzenia często czują się bezradni, zagubieni, nie wiedzą jak szukać pomocy i wsparcia. Bliski kontakt z dzieckiem - rozmowa, obserwacja i wrażliwość na zmiany jego zachowania i sposobu życia może ułatwić rozpoznanie, że jest ofiarą przemocy lub wykorzystywania – mówi dr Monika Sajkowska, dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje oraz autorka badań.

Fundacja Dzieci Niczyje prowadzi badania wiktymizacji dzieci i młodzieży od 2009 r. Cykliczne powtarzanie badań na takiej samej próbie nastolatków, z wykorzystaniem tego samego narzędzia badawczego pozwoli śledzić trendy krzywdzących doświadczeń polskiej młodzieży w kolejnych latach.
Skala doświadczeń różnych form wiktymizacji przez młodzież w 2010 roku nie zmieniła się znacząco w porównaniu do danych z roku 2009.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Prawo wyboru waluty (art. 358 kc)
Stare pytanie brzmi: czy można przegrać sprawę w sądzie jeśli ma się niewątpliwie rację? Oczywiście, że (...)
Naukowcy i studenci dyskutowali o popełnianiu przestępstw w internecie
Ponad połowa tzw. przestępstw z nienawiści popełniana jest w internecie - oceniają eksperci. W czwartek na (...)
1/572