Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2011-02-28 , ebos/sw
W Areszcie Śledczym w Białymstoku, pod patronatem MONAR-u, w ramach programu „Nauka zamiast narkotyków” skazani uczą się pod opieką nauczycieli języka polskiego, WOS i historii. W programie uczestniczy 9 skazanych mężczyzn z problemem narkotykowym w wieku od 25 do 39 roku życia. Warunkiem przystąpienia do egzaminu maturalnego jest pozytywny wynik egzaminów ze wszystkich objętych nauczaniem przedmiotów.

Białostoccy nauczyciele w ramach wolontariatu, pomagają im przygotować się do egzaminów w zakresie liceum ogólnokształcącego. W lutym odbywają się egzaminy przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną z Łomży, która przyjeżdża do aresztu celem przeprowadzenia egzaminów z następujących przedmiotów: technologia informacyjna, WOS, język polski, matematyka, biologia, historia, geografia, język angielski i język rosyjski.

Pozytywny wynik egzaminu „zalicza” skazanemu dany przedmiot. W kolejnym semestrze, skazani będą dalej kontynuować naukę w systemie eksternistycznym i zdobywać wiedzę z kolejnych przedmiotów. Warunkiem przystąpienia do egzaminu maturalnego jest pozytywny wynik egzaminów ze wszystkich objętych nauczaniem przedmiotów. Najbliższa sesja egzaminacyjna w białostockiej jednostce odbędzie się 25.02.2011 w godzinach od 15.00 do 17.00, a wyniki przeprowadzonych egzaminów znane będą pod koniec marca tego roku. Warto podkreślić, że osadzeni z zapałem uczestniczą w zaoferowanych im zajęciach. Często wspólnie uczą się w celach mieszkalnych i świetlicach, pomagając sobie wzajemnie przyswoić zadany materiał.

Udział skazanych w programie „Nauka zamiast narkotyków” pozwala im po pozytywnym zdaniu egzaminów kończących naukę danego przedmiotu, przystąpić do matury. Jak wiadomo, uzyskanie świadectwa dojrzałości to krok do znalezienia zatrudnienia na wolności czy też kontynuowania nauki w szkole wyższej.

Uzyskanie wykształcenia jest jednym z elementów procesu resocjalizacji i jest niewątpliwie pozytywną przesłanką do uzyskania warunkowego przedterminowego zwolnienia. Człowiek opuszczający mury więzienia i „posiadający w kieszeni” świadectwo dojrzałości może tak pokierować swoim życiem, by w przyszłości już nigdy nie wejść w konflikt z prawem. Może ukończyć studia wyższe i pomoc sobie w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości, często trudnej i skomplikowanej.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Postępowanie w sprawach nieletnich wciąż niezgodne ze standardami
Zasady przedłużania pobytu w schroniskach dla nieletnich wciąż nie zawierają podstawowych gwarancji, które są obecne w (...)
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki
Obrączka, obroża, elektroniczne kajdanki. To potoczne określenia na nadajnik PID, należący do system dozoru elektronicznego (SDE). (...)
1/574