Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Wiadomości i artykuły rss

2011-03-07 , ebos/hfpcz/zdjęcie: ZTM Warszawa
Nowelizacja prawa przewozowego weszła w życie 1 marca 2011 r. Na jej podstawie osoba podróżująca bez biletu, w razie niezapłacenia opłaty i nieokazania dokumentu tożsamości może zostać ujęta i niezwłocznie oddana w ręce Policji lub innych organów porządkowych.

W związku z tą nowelizacją Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka. Zdaniem Fundacji posłużenie się generalnym określeniem „ujęcie” nasuwa uzasadnione wątpliwości z punktu widzenia zabezpieczenia wolności obywatelskich. Ogólny charakter tego zwrotu może prowadzić do nadużycia władzy przez kontrolerów i zbędnego, a także nieuzasadnionego posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego.

Fundacja zwraca również uwagę na fakt, że termin „ujęcie” stosowany jest w innych aktach prawnych (w tym m.in. kodeksie postępowania karnego), ale odnosi się do sytuacji o zdecydowanie poważniejszym charakterze.

HFPC zaapelowała o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do sprecyzowania uprawnień kontrolerów w środkach transportu zbiorowego.

Treść wystąpienia Fundacji do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka, dostępna pod adresem:

http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/StanowiskoHFPC_prawo_przewozowe.pdf


................................................................................
Art 87a. Podróżny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu, odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości, podlega karze grzywny.

Art 87b. Podróżny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu nie pozostał w miejscu kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego albo osobę przez niego upoważnioną do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podlega karze grzywny.

Nowelizacja ustawy uprawnia kontrolerów do ujęcia gapowicza, który odmawia okazania dokumentu tożsamości lub próbuje oddalić się z miejsca kontroli.

Art 33a.

7. Przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona ma prawo:

1) w razie odmowy zapłacenia należności – żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego.

2) w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu – ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego albo osobę przez niego upoważnioną.
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (art. 42 par. 1a kk)
Najświeższa, opublikowana 17 maja, nowelizacja kodeksu karnego wprowadza obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów jako środek karny stosowany (...)
Stop piratom drogowym – ustawa podpisana przez prezydenta
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 6 maja przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę, która zaostrza kary za (...)
1/575